Hoeveel verdient een rechter?

‘Er zijn te weinig rechters in ons land’. Je hoort de klacht af en toe, maar de Belgische rechters verdienen ten opzichte van hun Europese collega’s niet slecht: ze staan in de ranglijst op de dertiende plaats, op een totaal van 46 landen.

Beginner verdient 30.632 netto per jaar

In onder meer het VK, Nederland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en IJsland verdienen rechters meer. In Duitsland en Frankrijk verdienen ze minder. Dat blijkt uit een studie uit 2008 van de Europese Commissie voor de Efficiëntie van Justitie (CEPEJ). Volgens die studie bedroeg het gemiddelde bruto jaarsalaris van een rechter aan het begin van zijn carrière in ons land in 2006 precies 56.487 euro ofwel 30.632 euro netto. Dat komt neer op 1,5 keer zoveel als het gemiddelde bruto jaarloon in België, zo berekende de CEPEJ.

Voor rechters aan de hoogste gerechtshoven bedroeg het jaarloon 122.196 euro bruto of 60.184 netto, wat neerkomt op 3,2 keer zoveel als het gemiddelde bruto jaarloon in ons land.

Extraatje voor jeugd- en onderzoeksrechter

Zoals in de meeste Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland, worden rechters in ons land gerekruteerd op basis van hun ervaring en een vergelijkend examen.
In andere Europese landen krijgen rechters bijkomende voordelen, zoals bonussen, speciale pensioenplannen, huisvesting, ziekteverzekering, ... .In België genieten rechters niet van zo’n voordelen.

Sommige rechters krijgen wel een supplementair bedrag bovenop hun wedde, omdat hun taken verschillen van die van een gewone rechter. Zo krijgt een jeugdrechter een jaarlijkse bruto bijslag van 3.867 euro, een onderzoekersrechter 6.260 euro en toegevoegde rechters 3.867 euro. Het beginsalaris van een Belgische rechter varieert tenslotte naargelang het aantal jaren werkervaring in het gerechtssysteem.

"Geen tekort aan rechters"

Dat er te weinig rechters zijn in ons land, klopt volgens Annie Hondeghem van het Instituut voor de Overheid van de K.U.Leuven overigens niet: “Die klacht gaat zeker niet op als je het in internationaal perspectief bekijkt. Er zijn meer dan genoeg magistraten en ook rechters.”

  Bruto maandloon (begin carrière) Bruto maandloon (einde carrière)
Hof van Cassatie      
Eerste voorzitter en procureur-generaal 8.630 euro 11.021 euro
Voorzitter en eerste advocaat-generaal  8.083 euro 10.453 euro
Advocaat-generaal en afdelingsvoorzitter 7.154 euro   9487 euro
Federaal Parket – Hof van Beroep – Arbeidshof    
Federale procureur, eerste voorzitter en procureur-generaal  6.990 euro     9.316 euro
Kamervoorzitter en eerste advocaat-generaal     6.261 euro   8.558 euro
Rechtbank van eerste aanleg – arbeid – koophandel    
Voorzitter (gebied > 250.000 inwoners)    6.261 euro 8.558 euro
Voorzitter (gebied < 250.000 inwoners)       5.815 euro 8.095 euro
Rechter     4.803 euro 7.790 euro
Jeugdrechter, onderzoeksrechter 4.803 euro 7.790 euro
Vredegerecht en politierechtbank    
(Toegevoegd) vrederechter en (toegevoegd) politierechter 5.578 euro 7.790 euro