Hoeveel verdient een rabbijn?

In België zijn er ongeveer 42.000 joden. In ons land zijn ook meer dan 45 actieve synagogen, waarvan er 30 in Antwerpen staan, die een groot deel van de joodse Belgische gemeenschap bedienen.

Zoals de andere bedienaars van erediensten in ons land, worden ook de joodse vergoed door de staat. Hoeveel wedde zij krijgen staat vastgelegd in de wet van 2 augustus 1974, hoofdstuk IV, artikel 29.

Titel

Salaris per jaar

Groot Rabbijn van België

31.234,69 euro

Groot Rabbijn

20.418,57 euro

Secretaris van het centraal israëlitisch consistorie

15.840,77 euro

Rabbijn

14.397,74 euro

Officiërend bedienaar

13.409,11 euro

De Groot Rabbijn van België verdient evenveel als de Metropoliet-Aartsbisschop, het hoofd van de orthodoxe eredienst. Zijn wedde ligt wel een pak lager dan die van Aartsbisschop Léonard, die 68.371,77 euro per jaar verdient.

Het jodendom in België

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) is het representatieve orgaan voor Belgische joden. Zijn taak is, onder andere, de joodse belangen te verdedigen bij de autoriteiten, en als wettelijk aanspreekpersoon te fungeren wat betreft de erkenning van de joodse gemeenschappen en de benoeming van de rabbijnen. Het dagelijks bestuur wordt geregeld door de secretaris.

Er zijn 17 erkende joodse gemeenschappen in ons land. Elke gemeenschap vaardigt één of meerdere leden als vertegenwoordiger af naar het Consistorie. Deze afgevaardigden vormen de Consistoriale Vergadering, die meerdere malen per jaar bijeenkomt.