Hoeveel verdient een politiechef?

Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de federale politie heeft ontslag genomen. De commissaris-generaal van de federale politie stond zwaar onder druk nadat bleek dat hij een dure reis naar Qatar zou hebben gemaakt. Dat terwijl er net een brief uitgelekt was waarin hij zijn personaal vraagt voorzichtig om te springen met dienstreizen. Hoeveel verdiende politiechef bij de federale politie eigenlijk?

Vacature vroeg de federale politie een simulatie te maken van het nettoloon van een agent, inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris. Het gaat daarbij telkens om een ongehuwde persoon zonder kinderen ten laste. Er werd geen rekening gehouden met eventuele specifieke toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid aanspraak zou kunnen maken. In werkelijkheid kan het nettoloon nog hoger liggen, afhankelijk van overuren en weekendwerk.

Loon medewerkers politie

  Nettomaandloon (inclusief uniformvergoeding)
Agent van politie  
Contractueel personeelslid
€ 1.308,34
Statutair personeelslid
€ 1.294,78
Inspecteur van politie  
Tijdens de opleiding
€ 1.370,99
Na de opleiding (1 jaar)
€ 1.406,63
Hoofdinspecteur van politie – sociale promotie
€ 1.665,93
Commissaris van politie  
Tijdens de opleiding
€ 1.642,80
Na de opleiding (2 jaar)
€ 1.885,58

Eens je de graad van commissaris hebt, kom je in aanmerking voor een functie als korpschef. De lonen variëren al naargelang de grootte van het korps. Het gaat om vaste lonen. Er komen geen extraatjes meer bij voor overuren en weekendwerk.

Loon korpschef

Aantal personeelsleden Brutomaandloon
Minder dan 75
€ 5.354
Tussen 75 en 150
€ 6.693
Tussen 150 en 300
€ 8.031
Tussen 300 en 600
€ 10.709
Meer dan 600
€ 12.047

Tekst: Dominique Soenens

Foto: Joost De Bock