Hoeveel verdient een politieagent?

Met de regelmaat van de klok wordt er gevraagd naar meer blauw op straat. De opleiding tot politieman (of -vrouw) duurt één jaar, maar wat verdient een beginnend agent? En wat als je het tot commissaris schopt?

Loon politie

We vroegen de federale politie een simulatie te maken van het nettoloon van een agent, inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris. Het gaat daarbij telkens om een ongehuwde persoon zonder kinderen ten laste. Er werd geen rekening gehouden met eventuele specifieke toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid aanspraak zou kunnen maken. In werkelijkheid kan het nettoloon nog hoger liggen, afhankelijk van overuren en weekendwerk.

    Nettomaandloon (inclusief uniformvergoeding)
1. Agent van politie  
  Contractueel personeelslid
€ 1.308,34
  Statutair personeelslid
€ 1.294,78
2. Inspecteur van politie  
  Tijdens de opleiding
€ 1.370,99
  Na de opleiding (1 jaar)
€ 1.406,63
3. Hoofdinspecteur van politie – sociale promotie
€ 1.665,93
4. Commissaris van politie  
  Tijdens de opleiding
€ 1.642,80
  Na de opleiding (2 jaar)
€ 1.885,58

Eens je de graad van commissaris hebt, kom je in aanmerking voor een functie als korpschef. De lonen variëren al naargelang de grootte van het korps. Het gaat om vaste lonen. Er komen geen extraatjes meer bij voor overuren en weekendwerk.

Aantal personeelsleden Brutomaandloon
Minder dan 75 € 5.354
Tussen 75 en 150 € 6.693
Tussen 150 en 300 € 8.031
Tussen 300 en 600 € 10.709
Meer dan 600 € 12.047