Hoeveel verdient een jurist bij FOD Justitie?

Met zo’n 24.000 medewerkers is de Federale Overheidsdienst Justitie een grote dienst. Toch is het nog vaak op zoek naar nieuw talent, vooral juristen. Waaruit bestaat het werk van een jurist? Hoe kan je aangenomen worden? En hoeveel verdien je?

Jurist bij FOD Justitie: wat houdt de job in?

Met een master diploma in de rechten houden de juristen op de federale overheidsdienst Justitie zich bezig met dossiers in verschillende domeinen: nationaal en internationaal strafrecht, burgerlijke wetgeving, personeelsbeheer, slachtofferonthaal, …

De jurist formuleert voorstellen bij het opstellen of aanpassen van de wetgeving, neemt als deskundige deel aan werk- of onderhandelingsgroepen en zorgt voor de tenuitvoerlegging en de follow-up van de beslissingen van de bevoegde autoriteiten.

Salaris: 2.700 euro bruto per maand

Wie voor de overheid werkt, ontvangt een loon op basis van graden en anciënniteit. De juristen van de federale overheidsdienst vallen onder klasse A. Zonder enige anciënniteit bedraagt het loon 2.709,20 euro bruto per maand. Voor een ongehuwde statutair ambtenaar zonder kind ten laste komt dat neer op zo’n 1.700 euro netto per maand.  

Dat loon evolueert natuurlijk in functie van de anciënniteit. Die anciënniteit wordt beïnvloed door de leeftijd van de ambtenaar en de opgedane ervaring in de privésector.

Na een jaar dienst, het volgen van opleiding en het afleggen van een test, kan de ambtenaar rekenen op een bijkomende premie voor competentieontwikkeling. Deze bedraagt 2.000 euro bruto.

Andere voordelen

  1. Terugbetaling abonnement openbaar vervoer
  2. Glijdende werkuren
  3. Mogelijkheid tot interne opleidingen
  4. Kindeorpvang tijdens de schoolvakanties
  5. Hospitalisatieverzekering

Hoe kan je solliciteren?

De selectie gebeurt, net als bij andere overheidsdiensten, door Selor die de kandidaat onderwerpt aan een aantal testen en gesprekken.

Source: http://www.just.fgov.be/emploi/ - Photo: Jim Linwood via Flickr