Hoeveel verdient een imam?

In België zijn de weddes voor personen met een religieuze functie bij wet vastgelegd. We nemen onder de loep hoeveel een bedienaar van de islamitische eredienst verdient.

Wet betreffende de wedden van de bedienaars van erediensten

In de wet van 2 augustus 1974, hoofdstuk IV, artikel 29bis staat beschreven hoeveel de jaarlonen bedragen voor bezoldigde dienaars van de islamitische eredienst.

Titel

Bruto jaarwedde

Secretaris-generaal van de Executief van de Moslims van België

43.228 euro

Secretaris van de Executief van de Moslims van België

20.500 euro

Adjunct-secretaris van de Executief van de Moslims van België

16.994 euro

Eerste imam in rang

18.653 euro

Tweede imam in rang

15.841 euro

Derde imam in rang

13.409 euro

De toplonen liggen een pak lager dan die in de katholieke kerk. Een aartsbisschop krijgt jaarlijks 68.371 euro, een bisschop 55.127 euro. Voorzitter van de moslimexecutieve is Semsettin Ugurlu. Vicevoorzitter van het Franstalig college is Isabelle Praile, het vicevoorzitterschap van het Nederlandstalig college wordt door Mehmet Üstün op zich genomen . Onlangs meldde de franstalige krant Le Soir nog dat voorzitter Ugurlu zou vervangen worden door Mehmet Üstün, uit onvrede met de manier waarop de huidige voorzitter het orgaan leidt. De Executieve haastte zich echter om dat bericht te ontkennen.

Aan de basis van de loonpiramide liggen de lonen gelijk tussen de islam en het katholicisme. Een derde imam in rang verdient evenveel als een pastoor, kerkbedienaar, kapelaan, onderpastoor of parochieassistent. Die laatste is een vrij nieuwe functie: sinds 2008 kunnen leken de taken van een onderpastoor op zich nemen, bij gebrek aan gewijde pastoors.

Eerste, tweede en derde imam

Het systeem met een eerste, tweede en derde imam in rang is zeer gelijkaardig aan de hiërarchie bij de bedienaars van de protestantse eredienst. Daar gaat het om de eerste predikant (die evenveel verdient als een eerste imam in rang), een tweede predikant (die evenveel verdient als de tweede imam in rang), en de hulppredikant (die evenveel verdient als de derde imam en een pastoor).