Hoeveel verdient een gynaecoloog aan een bevalling?

In het VT4-programma Mama's Mooiste kan je volgen hoe Tanja Dexters en Ann Van Elsen de geboorte van hun eerste kindje beleven, inclusief de bevalling. Voor de moeders een unieke ervaring, voor de gynaecologen dagelijkse kost. Wat brengt zo'n bevalling voor hen eigenlijk op?

Natuurlijke bevalling: 370,69 euro voor gynaecoloog

Hoeveel een arts vraagt voor een consultatie of een ingreep, hangt in de eerste plaats af van de vraag of hij geconventioneerd is. Lees: of hij de akkoorden die tussen zorgverstrekkers en ziekenfondsen zijn gesloten, heeft aanvaard. Engageert hij zich daartoe, dan betekent dit dat hij zich houdt aan de overeengekomen tarieven.

Zo zal een geconventioneerde, geaccrediteerde gynaecoloog voor een gewone consultatie in zijn praktijk 22,67 euro aanrekenen. Voor elke extra ingreep die hij stelt, zoals een uitstrijkje nemen, mag hij een bijkomend bedrag vragen. Zijn loon kan dus aardig aandikken, zeker als je weet dat hij per dag zo'n 30 à 40 patiënten over de vloer krijgt.

Ook aan elke ingreep bij een bevalling - een gynaecoloog doet er 200 à 300 per jaar - is een overeengekomen prijskaartje verbonden. Enkele voorbeelden:

  Honorarium
(sinds 1 januari 2010)
Normale of ingewikkelde verlossing inclusief het honorarium voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten voor anesthesie 370,69 euro
Verlossing door keizersnede 332,65 euro
Bijkomend honorarium bij de verlossing in geval van monitoring van de foetus met gecombineerd registreren van de hartfrequentie van de foetus, van de intensiteit en van de frequentie van de contracties, met protocol en uittreksels uit de tracés (forfaitair honorarium van de monitoring de dag van de verlossing) 29,57 euro
Heelkunde ter herstelling van baarmoederscheuring na een verlossing 266,15 euro

Bron: RIZIV

Niet-geconventioneerd: ereloon soms dubbel zo hoog

Een niet-geconventioneerde arts kan zijn honorarium sowieso vrij bepalen. Dat wil meteen ook zeggen dat die erelonen flink kunnen oplopen, zelfs verdubbelen. Vaak gaat het dan om artsen die al een flinke reputatie hebben opgebouwd.

Wil je als patiënt de kosten voor je gynaecoloog beperken dan weet je dus maar beter op voorhand of hij geconventioneerd is of niet. Je kan dit onder andere checken op de sites van volgende ziekenfondsen:
- christelijke mutualiteiten
- socialistische mutaliteiten

Merk ook op dat sommige artsen slechts gedeeltelijk geconventioneerd zijn, dit wil zeggen dat ze zich slechts voor bepaalde uren, dagen en/of plaatsen aan het akkoord houden.

Hoeveel betaalt de patiënt zelf?

De ziekenhuis- en dokterskosten mogen dan wel aardig oplopen, in België krijgen patiënten een flink deel ervan terugbetaald door het ziekenfonds. Zo moet een kersverse moeder zelf gemiddeld maar 212 euro (= het remgeld plus supplementen voor 'hotelkost', niet terugbetaalde geneesmiddelen) betalen voor haar bevalling en verblijf in het ziekenhuis. Let wel, ze moet zich dan wel tevreden stellen met een tweepersoonskamer. Heeft ze gekozen voor een eenpersoonskamer dan lopen de kosten op tot gemiddeld 1.195 euro, aldus de cijfers uit de recentste CM-barometer over de ziekenhuisfactuur (cijfers voor 2009). De meerkost van een eenpersoonskamer is onder meer het gevolg van ereloonsupplementen die ziekenhuizen en artsen - zelfs al zijn ze geconventioneerd - in dat geval mogen aanrekenen. De hoogte van de ereloonsupplementen worden in ziekenhuizen wel geregeld door een reglement (dikwijls een maximum).

Op zoek naar een job in de gezondsheidszorg? Kijk eens in onze vacatures!