Hoeveel verdient een gemiddelde Griek?

Het nettoloon van een gemiddelde Griekse werknemer ligt bijna een kwart lager dan vorig jaar, zo blijkt uit een recente studie van het adviesbureau Ernst & Young.

Dit jaar bedraagt het bruto jaarloon van een Griek gemiddeld 17.524 euro. Na aftrek van belastingen en sociale lasten blijft daar netto 13.167 euro van over. Dat is 23% minder dan in 2011, toen het gemiddelde jaarloon nog 17.024 euro bedroeg.

De Griekse werknemers worden dit jaar wel minder belast op arbeid: de werkelijke belastingsdruk bedraagt 41,33% en ‘Tax Freedom Day’, de dag vanaf wanneer iemand voor eigen rekening begint te werken, valt voor de Grieken dit jaar op 31 mei. Vorig jaar was dit nog 12 juni.

En de gemiddelde Belg?

Ter vergelijking: voor ons land valt Tax Freedom Day pas op 5 augustus. België is met 59,21% dan ook het land met de hoogste belastingen op arbeid van heel Europa. Van ons gemiddeld bruto jaarloon van 41.407 euro houden we netto 22.412 euro over. Anders gezegd: voor elke 2,45 euro die een werkgever betaalt, gaat er maar 1 euro naar de modale werknemer.

Malta is dan weer het land waar arbeid het minst wordt belast. Daar bedraagt de reële belasting op arbeid 27,56%.