Hoeveel verdient een deurwaarder?

Het mag dan wel een job zijn als een ander, echt geliefd kun je de gerechtsdeurwaarders niet noemen. Hoe rol je in dit beroep? En hoeveel kan je ermee verdienen?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder precies?

Eerst en vooral, iedereen kan beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Betaalt een huurder zijn huurgeld niet, dan kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen om alsnog de schuld te innen. Of je kunt een deurwaarder vragen om een proces-verbaal van een vaststelling op te maken, wat later gebruikt kan worden als bewijs. Denk bijvoorbeeld aan een plaatsbeschrijving van een appartement of een wereldrecordpoging.

Daarnaast kan hij gevraagd worden om tussen te komen bij een gerechtelijke procedure, een verzoek dat hij niet mag weigeren. Hij kan bijvoorbeeld de opdracht krijgen iemand te dagvaarden, dit wil zeggen oproepen om voor de rechter te verschijnen, of te verplichten de uitspraak van de rechter na te komen. In sommige gevallen zal hij ook rechtstreeks de veroordeling uitvoeren of beslag leggen op roerende en onroerende goederen.

In 2009 kwamen de ruim 500 gerechtsdeurwaarders in ons land ongeveer 2 miljoen keer tussen. Belangrijk, een deurwaarder mag alleen optreden in het gerechtelijk arrondissement waarin hij benoemd is. Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te garanderen, mag hij ook geen enkel ander beroep uitoefenen.

Hoe word je gerechtsdeurwaarder?

Om deurwaarder te worden, moet je

1. een diploma rechten hebben,
2. een stage van minstens twee jaar hebben gedaan in één of meer gerechtsdeurwaarderskantoren en hiervan een getuigschrift hebben,
3. benoemd zijn door de koning

Ambtenaar of vrij beroep?

Opvallend, gerechtsdeurwaarders hebben een dubbele professionele identiteit: hij is een openbare en ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent onder het statuut van een vrij beroep. Als zelfstandige krijgt hij geen enkel loon van de overheid. Hij moet zelf voor alles instaan.

Hoeveel mag een deurwaarder vragen voor een tussenkomst?

Een gerechtsdeurwaarder handelt steeds op verzoek. Voor zijn tussenkomst kan hij zich laten betalen, zodat zijn kosten gedeeltelijk of volledig gedekt worden. De tarieven voor die tussenkomsten zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Hij mag geen hoger bedrag vragen of kortingen geven. De totale kostprijs van een tussenkomst kan variëren naargelang van de nodige verrichtingen en de complexiteit van het dossier.

Bovenop deze kostprijs kunnen nog verschillende indirecte belastingen (registratierechten, recht op geschriften, griffierechten,…) geheven worden. Die worden gebruikt om de werking van justitie te verbeteren. Dat verklaart waarom de totale kost voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vaak hoger is dan wat aan hem toekomt als persoonlijke vergoeding.

1. Algemene tarieven, geldig bij alle tussenkomsten behalve strafzaken

asset/31691

2. Tarieven bij strafzaken

asset/31696

3. Rechtsplegingsvergoeding

= een vergoeding die door de verliezende partij moet betaald worden aan de winnende partij.

 

asset/31697

Hoeveel verdient een deurwaarder?

Voor die vraag kloppen we aan bij Thierry Collard, voorzitter van de gerechtsdeurwaarders in de zone Verviers-Eupen: "Een OCMW, een elekriciteitsdistributeur, een ziekenhuis,... genereert op jaarbasis meer inkomsten dan een enkele particulier. Het is dus moeilijk om een gemiddeld brutomaandloon te geven, aangezien de ene klant de andere niet is. Ons kantoor haalt op jaarbasis een zakencijfer van enkele honderduizenden euro's. Ik moet er wel bij vertellen dat wij 6 mensen voltijds tewerkstellen."

Tekst: Laurent Depré - Foto: Tim Dirven

Lees ook hoeveel je met deze beroepen kunt verdienen:
- advocaat
brandweerman
- rechter