Hoeveel verdient een OCMW-voorzitter?

De OCMW-voorzitter van Namen, Philippe Defeyt, levert 20 procent van zijn loon in. Het Ecolo-lid wil hiermee een signaal geven en hoopt dat anderen zijn voorbeeld zullen volgen.

Als OCMW-raadslid van de Waalse stad Namen, een stad met ruim 110.000 inwoners, heeft Defeyt recht op een bruto jaarloon van 90.072 euro bruto per jaar.

Het loon van een voorzitter van een OCMW is immers afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waar hij of zij voorzitter is. Een OCMW-voorzitter verdient evenveel als een schepen uit dezelfde gemeente. De bedragen verschillen licht voor Vlaanderen en Wallonië.

Een OCMW-voorzitter moet aan enkele voorwaarden voldoen, zoals:

  • De voorzitters die ook een parlementaire functie uitoefenen mogen geen ander betaald mandaat uitoefenen.
  • Het totaal van de vergoedingen van bijkomende functies met een politiek karakter mogen niet hoger zijn dan de helft van een parlementaire vergoeding (59.967,28 euro in 2013). Burgemeesters, schepenen of OCMW-voorzitters die met hun ‘lokale’ wedde boven dit bedrag uitkomen, zullen deze wedde verminderd zien tot de genoemde grens.
  • Het Belgische Staatsblad publiceert ieder jaar de mandatenlijst van de (cumulerende) OCMW-voorzitters.
  • Meestal beschikken de OCMW-voorzitters evenwel niet over de gehele som. In de praktijk geven ze een deel af aan hun politieke partij. Defeyt staat bijvoorbeeld maandelijks 400 euro af aan zijn partij Ecolo. Een ander deel van het salaris gaat naar kosten die gemaakt worden tijdens de job: giften aan verschillende verenigingen, campagnekosten, representatiekosten, enzovoort.

Hoeveel verdient een Vlaamse OCMW-voorzitter?

Aantal inwoners per gemeente 

Bruto jaarloon van de OCMW-voorzitter

300 en minder 13.363,88 euro
301 - 500 14.777,79 euro
501 - 750 16.184,52 euro
751 - 1000 18.072,13 euro
1.001 - 1.250 19.952,56 euro
1.251 - 1.500 20.541,05 euro
1.501 - 2.000 21.129,59 euro
2.001 - 2.500 21.890,41 euro
2.501 - 3.000 22.773,20 euro
3.001 - 4.000 23.770,84 euro
4.001 - 5.000 24.653,63 euro
5.001 - 6.000 27.237,39 euro
6.001 - 8.000 28.995,80 euro
8.001 - 10.000 31.005,43 euro
10.001 - 15.000 35.541,41 euro
15.001 - 20.000 38.074,93 euro
20.001 - 25.000 45.381,30 euro
25.001 - 35.000 48.359,81 euro
35.001 - 50.000 51.194,81 euro
50.001 - 80.000 75.046,33 euro
80.001 - 150.000 90.468,31 euro
150.001 en meer 97.528,88 euro

Bron: Agentschap voor Binnenlands Bestuur, cijfers 2013.

Enkele voorbeelden

Gemeente Aantal inwoners
op 1 december 2012
Bruto jaarloon van de OCMW-voorzitter
Mesen 977 18.072,13 euro
Merksplas 8.861 31.005,43 euro
Opwijk 13.991 35.541,41 euro
Maaseik 24.938 45.381,30 euro
Dendermonde 44.571 51.194,81 euro
Hasselt 75.626 75.046,33 euro
Leuven 97.995 90.468,31 euro
Brugge 118.244 90.468,31 euro
Gent 249.346 97.528,88 euro
Antwerpen 511.964 97.528,88 euro