Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Hoeveel verdient de CEO van Solvay?

Solvay is een van de juwelen aan de kroon van onze Belgische industrie en de aandelen van de bedrijvengroep staan dan uiteraard ook op de Bel 20 genoteerd. Over welk inkomen beschikt CEO Christian Jourquin?

Als hoofd van Solvay, dat actief is in de chemische sector, heeft Jourquin recht op een aantal vergoedingen en voordelen. Een overzicht.

Basisloon: 776.000 euro

Bij het boekjaar 2009 heeft de voorzitter van het uitvoerend comité gevraagd om zijn variabele vergoeding te beperken tot 497.494 euro. Hij ging daarmee in tegen een beslissing van de raad van bestuur, die hem een bedrag van 687.494 euro had toegekend.

In 2010, het jaar waarin de crisis tot een einde kwam, werd het brutojaarsalaris van Christian Jourquin verhoogd tot 776.804 euro. Daarnaast mag hij ook rekenen op een aantal andere vergoedingen en voordelen. Het totale loon van de CEO van Solvay bedraagt niet veel minder dan 2 miljoen euro.

Brutovergoedingen/voordelen 2010
Basisloon
776.804 euro
Variabele vergoeding
926.625 euro

Pensioen en dekking bij overlijden en invaliditeit
(betaalde of voorziene kosten)

250.000 euro
Andere (bedrijfswagen)
15.676 euro
Totaal 1.969.115 euro

Bij Solvay omvat de vergoeding van de CEO naast de brutoverloning bij Solvay n.v. ook vergoedingen die voortkomen van verschillende bedrijven in de wereld, waar Solvay n.v. in participeert, al dan niet als meerderheidsaandeelhouder.

Stock options, maar geen aandelen

De voorzitter van het uitvoerend comité ontvangt stock options. Daarentegen ontvangt hij in het kader van zijn vergoeding geen aandelen. Christian Jourquin heeft in 2010 het equivalent van 25.000 stock options ontvangen, wat zijn totaal op 155.000 brengt.

In 2010 was de uitgaveprijs van een aandeel 76,49 euro met een bevriezing van de prijs tijdens de eerste drie jaren.

Ter herinnering, het systeem van de stock options werkt als volgt: het gaat om een recht dat hoge verantwoordelijken in een bedrijf krijgen om aandelen (actions) te verwerven aan een vooraf vastgelegde prijs tijdens een welbepaalde periode. Deze vooraf gekende prijs is over het algemeen lager dan de prijs die het aandeel intussen op de beurs heeft.

Door het feit dat hij een zelfstandige is, heeft de CEO voor zijn extralegaal pensioen een contractueel vastgelegde regeling. De financiële vergoeding die hij krijgt bij zijn pensioen, overlijden en invaliditeit zijn, op de bijdrage na, vergelijkbaar met degene van zijn collega’s in het uitvoerend comité.

In mei 2013 zal Christian Jourquin normaalgesproken zijn functie van CEO afstaan aan Jean-Pierre Clamadieu.