Hoeveel verdient de CEO van Dexia?

In 2010 heeft Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder van de bank Dexia, zeker niet slecht geboerd. Maar hoeveel poen schepte deze topman juist?


Om marktconforme salarissen aan te bieden, doet Dexia NV een beroep op Towers Watson, een gespecialiseerde externe consultant. In 2010 voerden zij nog een benchmarkstudie uit.

Loon

Als lid van de Raad van Bestuur krijgt Mariani geen loon. Dat is wel anders voor de voorzitter ervan: oud-premier Jean-Luc Dehaene kreeg vorig jaar 88.000 euro vergoeding voor die post.

Het basisjaarsalaris van Mariani in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is andere koek. Op zijn loonbriefje prijken zes nulletjes: maar liefst één miljoen euro krijgt hij als vast loon.

Daarbovenop komt 6.324 eurorepresentatiekosten’. Dat geld mag de CEO gebruiken om een respectabel voorkomen te bekostigen. Verder spaart Mariani ook 3.087 euro uit aan een wagen, het bedrag dat overeenstemt met het fiscaal voordeel dat vasthangt aan zijn bedrijfswagen.

Premies

Driemaandelijks krijgt de CEO ook een ‘functiepremie’. Dit is een bonus die niet beïnvloed wordt door de prestaties van het individu of het geheel, en bedraagt 200.000 euro. Hoewel het variabele loon in 2010 zakte tot 600.000 euro (in 2009 kreeg de topman nog 800.000 euro), wordt dat verlies dus gewoon gecompenseerd met de nieuw uitgevonden ‘functiepremie’. Een vestzak-broekzakoperatie.

Extralegale voordelen

Daarnaast betaalde Dexia in 2010 nog enkele extralegale voordelen. De bank deed een bijdrage van 147.180 euro voor het pensioenplan van de CEO en een premie van 70.760 euro voor een ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De ceo moet natuurlijk ook ergens verblijven. Daartoe huurt hij - op kosten van zijn werkgever - al drie jaar de 'junior suite' van het hotel Amigo, een vijfsterrenhotel op een boogscheut van de hoofdzetel van Dexia. De normale prijs voor de kamer bedraagt 1000 euro per nacht, maar de topman mag de kamer bezetten voor 'amper' 545 euro per nacht, zo kwam de krant De Morgen te weten.

Verbrekingsvergoeding

Als het contract tussen Dexia en Mariani verbroken wordt, heeft hij recht op een eenmalige een forfaitaire vergoeding. Het bedrag wordt bepaald door de regels van deugdelijk bestuur, wat in de praktijk neerkomt op het equivalent van 12 maanden loon.

Het bilan

Beschrijving

Bedrag (euro bruto)

Vast loon

1.000.000

Representatiekosten

6.324

Bedrijfswagen

3.087

Variabel loon

600.000

Functiepremie

200.000

Pensioenplan

147.180

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

70.760

Totaal

2.027.351