Hoeveel verdient Pieter Aspe?

Pieter Aspe is al 14 jaar voltijds auteur en zijn misdaadromans verkopen ondertussen als zoete broodjes. Hoeveel verdient hij met het schrijven van zijn boeken?

12 stielen, 13 ongelukken

Pieter Aspe kan je het prototype van de twaalf stielen en de dertien ongelukken noemen. Er is geen beroep denkbaar, of Aspe heeft het wel tijdelijk uitgeoefend.

Maar midden jaren negentig verandert zijn leven drastisch. In 1995 publiceert Aspe Het vierkant van de wraak. Eén jaar later beslist hij voltijds auteur te worden. Vooral na de verfilming van zijn boeken neemt de verkoop immens toe. Vandaag staat de teller op meer dan anderhalf miljoen verkochte boeken in België en Nederland.

10% auteursrechten

In de regel vangt een auteur tien procent van de verkoopsprijs (zonder btw). Op een boek van twintig euro verdient een auteur dus zowat twee euro. Sommige auteurs verdienen een stuk meer. Het exacte percentage hangt ondermeer van de onderhandelingskracht en de populariteit van de schrijver af. Een snelle rekensom leert dat Aspe met zijn pen dus minstens drie miljoen euro heeft verdiend.

Oprichten vennootschap

Van zodra een schrijver echt succesvol wordt, richt hij op aanraden van zijn boekhouder een vennootschap op. Meestal gaat het om een bvba. De vennootschap van Pierre Aspeslag, de echte naam van Pieter Aspe, heet Alfadette. Vinden we daar die drie miljoen euro terug?

In Alfadette zit ‘slechts’ een miljoen euro (onder de vorm van reserves en overgedragen winst). Aspe is kan zich dus wel euromiljonair noemen. Maar waar zijn de overige miljoenen dan naar toe?

De vennootschap van Aspe moet natuurlijk belastingen betalen. In 2009 bedroeg de aanslag 72.260 euro op een belastbare winst van 252.000 euro. Dat is een effectieve aanslagvoet van 28,7 procent. De jaren daarvoor ging het om bedragen van 58.000 euro en 51.000 euro.

Een deel van de netto-winst wordt ook uitgekeerd. In de jaren 2007, 2008 en 2009 ging het telkens om een bescheiden bedrag van 10.000 euro. De vennootschap van Aspe heeft daarnaast ook een aantal financiële en andere kosten.

De meest succesvolle auteur van Vlaanderen heeft dus niet slecht geboerd. Vandaag is Aspe euromiljonair. Dat is lang niet slecht maar het vermogen van Aspe heeft zeker niet de mythische proportie aangenomen die sommigen verwachten.

Foto: Geert Vanden Wijngaert via Imagedesk