Hoeveel verdient Mgr. Léonard?

"Toen Napoleon de rijkdommen van de Kerk plunderde, voorzag hij in de wetgeving een soort van compensatie voor de geestelijken. Vroeger kreeg enkel de katholieke kerk zo’n compensatie, maar later werden ook andere godsdiensten erkend, zoals het jodendom en de islam.. De meeste geestelijken, benoemd door de bisschoppen, krijgen hun loonbrief van de Dienst Vaste Uitgaven van de federale overheid. Net als onderwijzers, ambtenaren ...", legt Harry Claes uit. Hij is verantwoordelijk voor de staatspersoneelsdienst (lees: de geestelijken) in het aartsbisdom van Mechelen-Brussel.

Pastoor: 19.924,6 euro bruto per jaar

Het brutomaandsalaris van priesters die benoemd zijn tot pastoor of vicaris van een parochie, bedraagt 1.660,38 euro. Bovendien hebben ze recht op een eindejaarspremie, vakantiegeld en – enkel voor pastoors – een woning (in de pastorij) of een 'woonbudget', gestort door de gemeente. Het gaat om een vaste geïndexeerde verloning. De belasting op dit brutobedrag – hoe miniem ook – hangt af van de persoonlijke situatie van de priester.

Veel parochiepastoors of -priesters bekleden meerdere pastorale ambten. Heel wat priesters verdienen zo 2.490,57 euro bruto. Of ze nu twee of elf parochies bedienen, aan de vergoeding verandert niets: ze strijken sowieso 50% meer salaris op.

Of ze een vergoeding krijgen voor hun verplaatsingen, hangt af van de financiële middelen van de parochie, en van de persoonlijkheid van de geestelijke. Sommige vragen hun kosten terug, andere niet.

Tot slot wordt een deel van de geestelijken betaald door een vzw (bv.: aalmoezenier van een ziekenhuis) of door privé-instellingen.

Monseigneur Léonard: 8.466,13 euro bruto per maand

Monseigneur Léonard krijgt 8.466,13 euro bruto per maand. De vorige aartsbisschop (Danneels) stortte dat loon (gedeeltelijk) door naar het aartsbisdom. De aartsbisschop geniet ook van een eindejaarspremie en vakantiegeld, en hij krijgt een vergoeding voor zijn verplaatsingskosten. Daarnaast beschikt hij over een bedrijfswagen met chauffeur (net zoals sommige bisschoppen) ten laste van het bisdom en over 2 woningen: een in Mechelen, en een in Brussel.

Foto: Bart Dewaele (via Imagedesk)