Hoeveel verdient Koning Albert II?

Het inkomen van de koning zal in 2013 met 300.000 euro stijgen om uit te komen op een totaal van 11,5 miljoen. Dat meldt De Tijd en blijkt uit de begroting voor 2013 die de regering heeft ingediend in het parlement.

De regering Di Rupo had nochtans beloofd de dotaties voor de leden van de koninklijke familie twee jaar lang te bevriezen. Dat is ook effectief het geval voor Astrid, Filip, Laurent en Fabiola, maar voor Albert II is dat wettelijk niet mogelijk. Het bedrag van zijn 'civiele lijst' ligt immers vast voor zijn gehele regeringsperiode en wordt aangepast aan de index.

ijkt uit de begroting voor 2013 die de regering heeft ingediend in het parlement.

Civiele lijst: 6 miljoen euro per jaar

De koning ontvangt geen echt inkomen voor de functie die hij uitoefent, maar bij de inhuldiging van de vorst werd wel een Civiele Lijst vastgelegd. Deze lijst bestaat uit de middelen die de Staat verleent aan de koning zodat hij zijn functie in alle onafhankelijkheid kan uitvoeren.

De Civiele Lijst van Koning Albert II werd vastgelegd door de wet van 6 november 1994 en bedraagt 6.048.602 euro per jaar. Deze som blijft hij innen voor zolang hij heerst over België. Om de drie jaar wordt hij wel steeds aangepast om het behoud van de koopkracht te garanderen.

Het geld is bestemd voor alle uitgaven die samengaan met de Koninklijke functie: personeelkosten (die meer dan 66% van het budget opslokken), het onderhoud van de koninklijke residenties (12,5%), de officiële activiteiten en bezoeken (5,5%), kosten voor verwarming, water en elektriciteit, onderhoud van het wagenpark,…

Koninklijke dotatie: ongeveer 2 miljoen euro

Naast de Civiele Lijst, wordt er ook een dotatie gegeven aan de leden van de Koninklijke familie voor het uitvoeren van hun functie. De koning zelf ontvangt een jaarlijkse dotatie van 1.829.454 euro.

Koninklijke residenties

De Civiele lijst houdt ook in dat de vorst gebruik kan maken van de koninklijke residenties. Zij behoren dus toe aan de Staat, maar worden ter beschikking gesteld van de koning, die op zijn beurt moet verzien in het onderhoud en de inrichting van de residenties. De koning geniet dus van het gebruik van het Paleis in Brussel en van het Kasteel in Laken.

In het kader van de dotaties, staan er ook een aantal andere residenties ter beschikking van de vorst: Kasteel van Belvédère en het Domein van Stuyvenberg.

Normaal staat de regering in voor de renovaties aan deze residenties, maar dit jaar deed de koning een geste. Hij beloofde namelijk die kosten zelf te betalen. Ook in 2013 zou hij zijn 'opslag' aan renovaties besteden.

Voor dit jaar deed de koning wel een geste. Met zijn 'opslag' beloofde hij de renovaties aan zijn residenties te betalen, uitgaven waar de regering normaal voor instaat. Ook in 2013 zou hij zijn extraatje daarvoor gebruiken.
Voor dit jaar deed de koning wel een geste. Met zijn 'opslag' beloofde hij de renovaties aan zijn residenties te betalen, uitgaven waar de regering normaal voor instaat. Ook in 2013 zou hij zijn extraatje daarvoor gebruiken.

Koninklijke collectie

Onder het bewind van de vorige vorsten werd een grote collectie kunstobjecten zoals beeldhouwwerken, schilderijen, maar ook meubels of zilverwerk verzameld. Deze verzameling werd nadien opgekocht door de Staat. De collectie, die dus eigendom is van de Staat, wordt ter beschikking gesteld aan de koning voor de inrichting en decoratie van zijn residenties.

Bron: monarchie.be