Hoeveel verdien je in het onderwijs? (infografiek)

Bron:
www.ond.vlaanderen.be, website ministerie van Onderwijs – geïndexeerde bruto maandsalarissen, index maart 2012
Lager onderwijs - Vlaams onderwijs in cijfers 2010-2011 en jaarverslag 2010 AgODI, Agentschap voor onderwijsdiensten
Hoger onderwijs - Hoger Onderwijs in cijfers – Addendum, december 2011, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen - AHOVOS