Hoeveel verdien je extra in mei?

In mei krijgen alle Belgische werknemers een iets hoger nettoloon uitbetaald, met dank aan de federale jobkorting. Hoe zit het precies in elkaar? En belangrijker, hoeveel krijg je extra?

Wat is de federale jobkorting?

De federale jobkorting is een éénmalige aanpassing van de bedrijfsvoorheffing. Ze geldt voor alle werknemers in België, zowel inwoners als niet-inwoners. De federale jobkorting wordt toegekend door een éénmalige verhoging van de forfaitaire beroepskosten die op de belastingsaangifte worden vermeld.

Hoger nettoloon

Forfaitaire beroepskosten zijn kosten die op de belastingsaangifte worden afgetrokken van de beroepsinkomsten. Elke belastingplichtige heeft recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek. De federale jobkorting verhoogt dit bedrag éénmalig in de maand mei.

Door die verhoging is er minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd en geniet de werknemer dus van een hoger nettoloon. Deze aanpassing van de bedrijfsvoorheffing geldt enkel in mei. In juni zal de bedrijfsvoorheffing weer stijgen en het nettoloon dus terug dalen.

Let op:

- De jobkorting wordt verrekend via de bedrijfsvoorheffing. De vermindering is enkel van toepassing op de normale bedrijfsvoorheffing. Dit is de bedrijfsvoorheffing die berekend wordt op de normale, periodieke bezoldigingen zoals het gewone loon of maandelijkse premies. De bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op eenmalige premies of vakantiegeld die in de maand mei worden uitbetaald, komt dus niet in aanmerking.
- Werknemers die door een schorsing van hun arbeidsovereenkomst (bv. moederschapsrust, tijdelijke werkloosheid,…) in de maand mei geen loon ontvangen, krijgen de vermindering pas toegekend op het moment van de belastingsaangifte.
- Belastingplichtigen kunnen ook kiezen om hun werkelijke beroepskosten te bewijzen op hun belastingsaangifte. Wie dit doet, heeft geen recht op forfaitaire beroepskosten en kunnen bijgevolg geen beroep doen op de federale jobkorting. De toegekende verhoging zal in deze gevallen opnieuw verrekend worden via de bedrijfsvoorheffing.

Hoeveel verdien je meer?

Al naargelang je brutomaandloon zal je in mei 51,36 euro tot 102,84 euro extra nettoloon overhouden.

Brutomaandloon Aanvullende vermindering voor beroepskosten
Tot 780,00 euro 51, 36 euro
Van 780,01 euro tot 795,00 euro 56,40 euro
Van 795,01 euro tot 1.020,00 euro 61,68 euro
Van 1.020,01 euro tot 1.035,00 euro 70,44 euro
Van 1.035,01 euro tot 1.425,00 euro 82,20 euro
Van 1.425,01 euro tot 1.440,00 euro 87,00 euro
Van 1.440,01 euro tot 2.970,00 euro 92,52 euro
Van 2.970,01 euro tot 2.985,00 euro 99,00 euro
Van 2.985,01 euro tot 4.890,00 euro 102,84 euro
Van 4.890,01 euro tot 4.905,00 euro 101,52 euro
Van 4.905,01 euro tot 4.920,00 euro 98,64 euro
Van 4.920,01 euro tot 4.935,00 euro 95,76 euro
Van 4.935,01 euro tot 4.950,00 euro 92,76 euro
Van 4.950,01 euro tot 4.965,00 euro 90,00 euro
Van 4.965,01 euro tot 4.980,00 euro 87,00 euro
Van 4.980,01 euro tot 4.995,00 euro 84,24 euro
Van 4.995,01 euro tot 5.010,00 euro 81,24 euro
Van 5.010,01 euro tot 5.025,00 euro 78,48 euro
Van 5.025,01 euro tot 5.040,00 euro 75,48 euro
Van 5.040,01 euro tot 5.055,00 euro 72,60 euro
Van 5.055,01 euro tot 5.070,00 euro 69,72 euro
Boven 5.070,00 euro 69,48 euro

* Brutoloon - RSZ

Niet verwarren met de Vlaamse jobkorting

Ook het Vlaamse Gewest geeft een jobkorting. Deze Vlaamse jobkorting is een korting op de personenbelasting die vroeger maandelijks werd verrekend via de bedrijfsvoorheffing. Sinds 2009 wordt deze korting eenmalig verrekend en in één keer uitbetaald bij het loon van de maand februari. Het gaat hier om een vast bedrag. Uiteraard wordt die korting alleen toegekend aan inwoners van het Vlaamse Gewest.

I.s.m. SD Worx

asset/27874

Lees ook:
- Waar geven werknemers het meeste geld aan uit?
- Hoeveel hou je over van je brutoloon?
- In welke winkels kan je je ecocheques kwijt?