Hoeveel verdien je bij de federale overheid?

Wie zijn loon in enkele jaren tijd wil zien pieken, klopt beter niet aan bij de federale overheid. In de overheidsdiensten evolueren salarissen eerder gestaag en binnen strikte barema’s.

Van 1.950 euro tot 3.950 euro bruto

De resultaten van onze Salarisenquête geven de barema’s bij benadering weer: een beginnende professionele bachelor ziet ongeveer 2.000 euro bruto op zijn eerste salarisfiche verschijnen. Wie een masterdiploma op zak heeft, mag zelfs rekenen op een startloon van om en bij de 2.500 euro.

Maar het salaris is niet de grootste troef van de federale overheid. Ambtenaren genieten van een grotere werkzekerheid en vooral van een aantrekkelijker pensioen.

 

Brutomaandsalaris na 5 jaar

Brutomaandsalaris na 20 jaar

Administratief ondersteunend personeel

1.950 euro

2.400 euro

Uitvoerend personeel*

2.400 euro

2.720 euro

Professionele medewerkers**

2.910 euro

3.690 euro

Middenmanagers

2.940 euro

3.950 euro

Bron: Vacature - K.U.Leuven Salarisenquête, 2010

* Personeelsleden die een vast omlijnde taak uitoefenen in ondergeschikt verband, bv. een graficus binnen een creatieve cel.
** Medewerkers met eindverantwoordelijkheid voor specifieke activiteiten of projecten in het bedrijf. Ze hebben geen leidinggevende rol.

Exacte berekening

Op de website van de federale overheid vind je een tool waarmee je kunt berekenen hoeveel je met jouw diploma en functieniveau zou kunnen verdienen.