Hoeveel vakantiegeld krijgen arbeiders?

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeldbetaling via de vakantiekas. Het betreft zowel het enkelvoudig als het dubbel gedeelte. Dit impliceert dat vakantiedagen bij arbeiders onbetaald zijn op het moment van opname. De betaling gebeurt meestal in mei.

Het bruto vakantiegeld is gelijk aan 15,38 % van het jaarloon van het vakantiedienstjaar, eventueel verhoogd met een fictief loon voor inactiviteitsdagen.

De solidariteitsbijdrage bedraagt voor iedereen 1%.

Lees het volledige dossier over vakantierecht en -duur.

I.s.m. SD Worx