Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Veel kans dat je deze of volgende maand een flinke som extra op je rekening vindt. Bedienden krijgen hun dubbel vakantiegeld, arbeiders krijgen zowel het enkelvoudig als dubbel vakantiegeld. Wat betekent dit allemaal? En hoeveel krijg je precies?

Bedienden: 92% van het brutomaandloon

Neem je verlof, dan zal je daar op je loonbriefje aan het einde van de maand niets van merken. Je loon loopt gewoon door. Dit is het enkelvoudig vakantiegeld.

Daarnaast krijgen bedienden eens in het jaar, in theorie vlak voor je je hoofdvakantie opneemt, een extraatje bovenop hun loon. Dat zogenaamde dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je maandloon. In de praktijk kiezen veel bedrijven voor één uitbetalingstijdstip bijvoorbeeld samen met de loonberekening van de maand mei of juni.

Voor bedienden die geheel of gedeeltelijk met variabel loon worden bezoldigd, moet de werkgever ook vakantiegeld betalen op het variabel deel. Men neemt het variabel loon van de laatste 12 maanden (is betrokkene minder dan 12 maanden in dienst dan neemt men een fractie van de 12 maanden in overeenstemming met de periode van tewerkstelling) en gaat daar een daggemiddelde uit filteren dat men voor elke vakantiedag extra dient uit te betalen.

Lees verder: Hoe wordt je vakantiegeld berekend als je ontslag neemt of deeltijds gaat werken?

Arbeiders: 15,38% van het brutojaarloon

Bij arbeiders zit de regeling rond vakantiegeld net iets anders. Zij krijgen hun vakantiegeld (zowel het enkelvoudige als het dubbele) in een keer uitbetaald, meestal in de maand mei. Dit impliceert dat vakantiedagen bij arbeiders onbetaald zijn op het moment van opname. Het bruto vakantiegeld is gelijk aan 15,38 % van het jaarloon van het vakantiedienstjaar.

Meer weten over je verlof en je vakantiegeld?