Hoeveel uren werkt de Belg echt?

In België geldt officieel de 38-urige werkweek, maar in werkelijk zijn er heel wat mensen die meer of minder uren kloppen op een week.

Zo kiezen sommige bedrijven voor een 40-urige week en compenseren ze die twee bijkomende uren met twaalf extra vakantiedagen. Wettelijk mogen bedrijven van hun werknemers niet meer dan veertig uur per week eisen, al kunnen overuren natuurlijk wel.

Andere werknemers werken minder dan 38 uren per week. Dat kan bijvoorbeeld door er bewust voor te kiezen om deeltijds te gaan werken.

Gemiddeld 39,88 uur per week

In de Salarisenquête, het tweejaarlijkse onderzoek van Vacature en de K.U. Leuven naar het loon van de Belg, werd aan de 63.000 respondenten deze keer ook de vraag gesteld hoeveel uren zij per week werken. Let op: het gaat dus om zelfrapportering, niet om objectieve gegevens. De cijfers zijn ook een momentopname.

Arbeidsuren

Gemiddelde

Effectief gewerkte uren

39,88

Uren volgens contract

35,90

Overuren

3,94

Uiteraard is er een duidelijk verschil tussen wie voltijds en wie deeltijds werkt. Wie voltijds werkt, werkte gemiddeld ook meer overuren, zo blijkt uit de cijfers:

Arbeidsuren

Deeltijds

Voltijds

Effectieve uren

30,51

42,76

Uren volgens contract

27,35

38,08

Overuren

3,14

4,66

Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer uren

Er blijken significante verschillen te zijn tussen het aantal werkuren die gepresteerd worden in de verschillende hiërarchische niveaus. Zo werken hogere managers meer dan mensen uit het middenmanagement, die op hun beurt dan weer meer effectieve werkuren hebben dan professionele medewerkers, uitvoerend personeel en administratieve medewerkers.

Voor het aantal overuren geldt hetzelfde: hoe hoger op de ladder, hoe meer uren er overgewerkt wordt.

Logischerwijze is er voor het aantal uren volgens contract geen significant verschil tussen de hiërarchische niveaus.

Arbeidsuren

Hoger management

Middle management

Professioneel medewerker

Uitvoerend personeel

Administratief medewerker

Effectieve uren

49,67

45,31

42,19

40,49

39,05

Uren volgens contract

38,09

37,96

38,03

37,51

37,79

Overuren

11,37

7,32

4,16

2,93

1,26

Bron: Salarisenquête K.U.Leuven/Références/Vacature, november 2012