Hoeveel krijg je als eindejaarspremie?

Het bedrag van de premie kan een vast bedrag zijn, meestal bij bedienden die een dertiende maand krijgen, of een percentage van bijvoorbeeld het jaarloon of een aantal uren vermenigvuldigd met een uurloon. Het resultaat zal dan nog geproratiseerd worden in functie van de prestaties en gelijkstellingen.

Met het deeltje dat overblijft, kan de werknemer aan zijn eindejaarsinkopen beginnen...We gaan dieper in op de berekeningsweg die een bruto-eindejaarspremie moet afleggen.

RSZ-inhouding

De RSZ-bijdrage voor de werknemer is 13,07% van het brutoloon voor een bediende het brutoloon aan 100%, voor een arbeider aan 108%.

Voorbeeld :

een bediende met een bruto-eindejaarspremie van 1.400 euro betaalt 182,98 euro RSZ-bijdrage. Een arbeider met hetzelfde brutobedrag als eindejaarspremie hoest 197,62 euro op want zijn brutobedrag wordt aan 108% genomen voor de berekening van de 13,07%.

Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing worden de hoogste barema's van de exceptionele belasting gehanteerd. De berekening verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: samenstelling van het jaarbelastbaar

De reeds berekende maanden van het lopende jaar worden als basis genomen. Het gekende belastbare bedrag wordt gedeeld door het aantal maanden en vermenigvuldigd met 12. Dit levert een jaarbelastbaar op.

Stap 2: vrijstelling

In sommige gevallen moet de werknemer geen exceptionele voorheffing betalen. De grensbedragen om hiervan te kunnen genieten, zijn echter zo laag, dat ze enkel ten titel van uitzondering gehanteerd kunnen worden.

Stap 3: vermindering voor kinderen ten laste

Een werknemer die kinderen ten laste heeft, kan vermindering van zijn belastbare vergoeding verkrijgen. Dit is enkel het geval wanneer het jaarbelastbaar van de werknemer onderstaande grensbedragen niet overschrijdt. [Een mindervalide kind wordt voor twee geteld.]

Aantal kinderen en laste Lastegrensbedrag
1
8.467 euro
2
10.828 euro
3
15.428 euro
4
20.485 euro
5
25.505 euro
6
30.526 euro
7
35.546 euro
8
40.567 euro
9
45.588 euro
10
50.608 euro
11
55.629 euro
12
60.650 euro

Indien het grensbedrag hoger is dan het jaarbelastbaar is vermindering van de belastbare vergoeding toegestaan. De vrijstelling bedraagt het verschil tussen het grensbedrag en het normaal jaarbelastbaar.

Dus:

- grensbedrag - normaal jaarbelastbaar = vrijstelling
- belastbare vergoeding - vrijstelling = netto belastbare vergoeding

Stap 4: percentage voorheffing

De exceptionele voorheffingspercentages zijn in drie groepen verdeeld. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarspremie worden de extra hoge barema's gehanteerd.

Normaal jaarbelastbaarpercentage Percentage als bedrijfsvoorheffing
verschuldigd op
  Vakantiegeld Andere vergoedingen en toelagen
tot 6.460,00 euro
0
0
van 6.460,01 tot 8.015,00 euro
19,17
23,22
van 8.015,01 tot 9.970,00 euro
21,20
25,23
van 9.970,01 tot 11.830,00 euro
26,25
30,28
van 11.830,01 tot 13.765,00euro
31,30
35,33
van 13.765,01 tot 15.725,00 euro
34,33
38,36
van 15.725,01 tot 19.570,00 euro
36,34
40,38
van 19.570,01 tot 21.505,00 euro
39,37
43,41
van 21.505,01 tot 29.300,00 euro
42,39
46,44
van 29.300,01 tot 39.035,00 euro
47,44
51,48
boven 39.035,00 euro
53,50
53,50

Wanneer er kinderen in het gezin zijn en het jaarbelastbaar onderstaande grensbedragen niet overschrijdt, kan een vermindering van de exceptionele voorheffing mogelijk zijn. [Een mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.]

Aantal kinderen ten laste Percent van de vermindering Jaarbedrag van de normale brutobezoldiging waarboven geen vermindering wordt verleend
1 kind
7,5
19.480,00 euro
2 kinderen
20
19.480,00 euro
3 kinderen
35
21.425,00 euro
4 kinderen
55
25.320,00 euro
5 kinderen
75
27.270,00 euro

Dus: exceptionele voorheffing - verminderingspercentage = in te houden exceptionele voorheffing

Stap 5: bijzondere bijdrage voor de RSZ

De eindejaarspremie wordt mee opgenomen in de maand- en kwartaalbasis voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.