Hoeveel kost een bedrijfswagen?

De meeste bedrijven die wagens ter beschikking stellen van hun medewerkers, laten toe dat ze die ook privé gebruiken. In fiscaal jargon is dit het ‘voordeel van alle aard’. Dit voordeel wordt forfaitair bepaald en je betaalt er belastingen op. Het goeie nieuws is dat de mist rond de nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens eindelijk is opgeklaard. Tot en met 31 december 2011 werd je voordeel van alle aard berekend op basis van de afstand tussen je werk en je woonplaats. Sinds 1 januari 2012 is de cataloguswaarde van je bedrijfswagen de basis van de rekensom.

De juiste prijs

Die catalogusprijs heeft evenwel ter discussie gestaan. Wat met de eventuele korting die op je bedrijfswagen werd toegekend, bijvoorbeeld? Begin oktober verduidelijkten de belastingsdiensten wat de correcte catalogusprijs is. Nu weten we dat een korting op je bedrijfswagen je voordeel van alle aard niet verkleint. De catalogusprijs wordt bepaald door de prijs (inclusief btw) die in de prijslijsten van de autoconstructeurs of -invoerders te vinden is.

Toch kunnen kortingen in deze twee gevallen leiden tot het verlagen van de catalogusprijs:

  • de korting staat vermeld in de officiële catalogus
  • de korting is ook van toepassing voor particulieren.

Deze regels gelden eveneens voor de optiepakketten: als het pakket in de officiële catalogus tegen een lagere prijs te vinden is, moet die gebruikt worden om je privévoordeel te berekenen.

Wist je dat?

  • 1.200 euro per jaar het laagst mogelijke voordeel van alle aard is?
  • Je tankkaart en/of onderhoudscontract van het werk niet worden opgenomen in je voordeel van alle aard?
  • Je de som die je werkgever van je salaris aftrekt voor het privégebruik van je bedrijfswagen moet aftrekken van je voordeel van alle aard?
  • Die maandelijkse vermindering op je loonfiche slechts een idee geeft van je echte fiscale kosten geeft? De uiteindelijke afrekening gebeurt door middel van je jaarlijkse belastingaangifte.
  • De cataloguswaarde van je bedrijfswagen berekend wordt vanaf de dag van de facturatie? Deze regel geldt ook voor tweedehands bedrijfswagens.