Hoeveel kan en mag een student verdienen?

"Begin augustus begin ik een maand te werken als jobstudent. Hoeveel kan en mag ik als student verdienen?"
Het antwoord van Karine Warzecha, SD Worx

Als algemeen principe geldt dat de student aanspraak maakt op hetzelfde loon als andere werknemers in de onderneming die tot dezelfde categorie behoren, rekening houdend met de beroepskwalificatie en de leeftijd.

Om het loon van een student te bepalen, moet men in eerste instantie kijken naar het loon dat bij cao is vastgelegd in de sector waar de student werkt of in de bedrijfsbarema’s. Het kan zijn dat de sector een specifiek baremaloon of eventueel degressiviteitspercentages voorziet voor studenten of jongeren.

Als deze niet zijn bepaald, maar de sector een gewaarborgd minimummaandinkomen voor 21-jarigen (gmmi) voorziet, moet dit gmmi worden toegepast voor de +21-jarigen. Voor diegenen jonger dan 21 jaar worden op het gmmi degressieve percentages toegepast (zie overzicht).

Deze percentages moeten alleen worden toegepast voor studenten die minstens één maand werken. Voor wie minder dan één maand werkt, is niets voorzien.

Als er binnen de sector geen specifieke loonregeling is voorzien, heeft de student recht op een percentage van het nationaal gewaarborgd minimumloon, als hij ten minste één maand is tewerkgesteld.

Leeftijd

Percentage

Maandloon

21

100 %

1.501,82 euro

20

94%

1.411,71 euro

19

88%

1.321,60 euro

18

82%

1.231,49 euro

17

76%

1.141,38 euro

16

70%

1.051,27 euro

(bedragen in euro sinds 1 januari 2014)

i.s.m. SD Worx