Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro bruto. Hij is gehuwd, zijn echtgenote heeft geen beroepsinkomen. Zij hebben drie kinderen. Hoe wordt zijn eindejaarspremie berekend?

De werknemersbijdrage RSZ voor hem bedraagt: 1.660,89 euro. x 108% = 1.793,76 euro. 1.793,76 euro x 13,07% = 234,44 euro. 1.660,89 euro - 234,44euro = 1.426,45 euro.

Dit belastbaar bedrag van 1.426,45 euro is het vertrekpunt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Stap 1

Gedurende de voorbije 11 maanden ontving hij niet steeds hetzelfde brutoloon. Tot op het ogenblik van de berekening van zijn eindejaarspremie werd er voor hem een belastbaar bedrag van 14.873,61 euro geboekt.
Als jaarbelastbaar wordt dit: 14.873,61 euro: 11 x 12 = 16.225,76 euro.

Stap 2

Er moet exceptionele voorheffing worden ingehouden.

Stap 3

Bij de vergelijking van zijn jaarbelastbaar met het grensbedrag, wordt duidelijk dat hij meer verdient dan dat het grensbedrag voor drie kinderen ten laste: geen vermindering van de belastbare vergoeding dus.

Stap 4

Het percentage bedrijfsvoorheffing is 40,38 %: 1.426,45 euro x 40,38% = 576 euro.

Omdat Dirk drie kinderen ten laste heeft en zijn jaarbelastbaar niet hoger ligt dan 21.425,00 euro kan hij een vermindering van de exceptionele voorheffing genieten van 35%: 576 euro x 35% = 201,60 euro.

Er zal dus 374,40 euro als bedrijfsvoorheffing ingehouden worden: 576 euro - 201,6 = 374,40 euro.

Tot slot

In dit voorbeeld: 1.426,45 euro - 374,40 euro = 1.052,05 euro.

Dirk Vandeplas zal dus een netto van 1.052,05 euro op zijn bankrekening krijgen.