Hoeveel brengt een zitje in het parlement op?

Het parlementaire jaar is officieel uit de startblokken geschoten. Hoe lucratief is zo'n zitje in het parlement eigenlijk? En welke extra vergoedingen krijgen secretarissen, quaestoren en ondervoorzitters?

Basisvergoeding parlementslid: 81.106,62 euro bruto per jaar

Sinds januari 1996 ligt de basisvergoeding van parlementsleden vast op 53.511 euro bruto per jaar. Let wel, dat bedrag is net zoals de lonen van de ambtenaren gekoppeld aan de index. Tegen de de huidige index (vanaf 1 oktober) komt dat neer op een brutoloon van 81.106,62 euro per jaar of 6.758,89 euro per maand. Parlementsleden hebben daarnaast ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Behalve het basisloon krijgen kamerleden een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding van 22.709,85 euro of 28% van het brutojaarloon.

Extra taken, extra vergoeding

Parlementsleden die erin slagen een postje als quaestor, secretaris of ondervoorzitter te veroveren, krijgen nog een aardige cent extra:

 

Bijkomende vergoeding per jaar (bruto)

Voorzitter 137.000 euro
Ondervoorzitters 23.000 euro
Secretaris 17.000 euro
Quaestor 20.000 euro
Fractieleider Meer dan 12 leden in de fractie: 25.000 euro
Minder dan 12 leden in de fractie: 17.000 euro
Commissievoorzitter 8.500 euro

Totale kostprijs Kamer: 115,9 miljoen euro

Hoewel de afslanking van het aantal 'bureaumandaten' (voorzitter, ondervoorzitter, secretarrissen) al een tijdje in de lucht hangt, is het er tot dusver niet van gekomen. Die afslanking is nodig om het totale kostenplaatje van de Kamer te reduceren. Volgens berekeningen van VUB-professor Herman Matthijs zouden die dit jaar oplopen tot 115,9 miljoen euro of 772.900 euro per Kamerlid. In 2005 was dat nog 705.600 euro.

Lees ook: Senator kost 126.000 euro aan loon

Hoeveel houden ze netto over?

Jean-Faniel van het Brusselse CRISP becijferde begin vorig jaar hoeveel parlementsleden netto overhouden van hun mandaat. Voor een gewone volksvertegenwoordiger kwam hij op een maandloon van zo'n 5.500 euro. De andere mandatarissen zien volgende bedragen op hun bankrekening verschijnen:

 

Nettosalaris per maand

Parlementslid

5.516 euro

Voorzitter Kamer

15.932 euro

Ondervoorzitter Kamer

7.615 euro

Secretaris

7.090 euro

Fractieleider

7.147 euro/7.841 euro

Commissievoorzitter

6.303 euro

Bron: Jean Faniel, La rémunération des parlementaires et des ministres, CRISP, Brussel, 2009