Hoeveel bedrijfsvoorheffing kan men inhouden op mijn loon als uitzendkracht?

"Ik heb een tijdje bij een bedrijf gewerkt als interimwerkkracht. Nu heeft dat bedrijf mij sinds kort een vast contract aangeboden. Afgelopen week kreeg ik mijn eerste loonfiche als vaste werknemer en ik merkte dat ik plots minder nettoloon gestort kreeg, terwijl ik bruto evenveel verdien als drie maanden geleden. Kan dat?"
 

 

Inhoudingen op het loon

Als uitzendkracht verdien je hetzelfde loon als een vaste werknemer in de onderneming. Om je nettoloon te berekenen op basis van het in het contract vermelde brutoloon, moet je een aantal wettelijke inhoudingen in mindering brengen, waaronder:

  • - de bijdragen voor sociale zekerheid
  • - de bedrijfsvoorheffing

Wat de bijdragen voor sociale zekerheid betreft, worden uitzendkrachten als "gewone" werknemers beschouwd.

Voor de bedrijfsvoorheffing daarentegen geldt voor uitzendkrachten een speciaal regime. Dit is het grootste verschil tussen een ‘uitzendloon’ en een ‘vast loon’.

Tarief bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is een vooruitbetaling op de verschuldigde personenbelasting. De werkgever, dit is het uitzendkantoor, is verplicht bedrijfsvoorheffing te berekenen op het loon en dit door te storten aan de fiscus. Op het loon van uitzendkrachten moet het uitzendkantoor een éénvormig tarief van 11,11 % bedrijfsvoorheffing inhouden. Dit tarief van 11.11 % wordt berekend zonder toepassing van:

  • - de vermindering voor kinderen tetn laste,
  • - de vermindering voor andere gezinslasten,
  • - de vermindering voor groepsverzekering,
  • - de vermindering voor overuren met overwerktoeslag.
  •  

Reden eenvormig tarief

Dit eenvormige tarief wordt toegepast omdat uitzendkantoren het bedrag van de normale bedrijfsvoorheffing (hoe hoger het inkomen, hoe meer bedrijfsvoorheffing in te houden) moeilijk kunnen toepassen, daar zij het inkomen van de uitzendkracht voor een boekjaar niet correct kunnen inschatten.

Praktisch probleem

De ingehouden bedrijfsvoorheffing, op basis van dit éénvormig tarief, is niet voldoende om de totale eindbelasting vooruit te betalen. In de praktijk moeten vele uitzendkrachten nog een groot deel belasting bijbetalen bij de jaarlijkse eindafrekening in de personenbelasting.

Concrete oplossing

Om het bijbetalen van belasting te vermijden, is het mogelijk dat het uitzendkantoor meer bedrijfsvoorheffing inhoudt, maar dit kan enkel op vraag van de uitzendkracht.

Heb je als uitzendkracht een duidelijk beeld van je jaarlijkse inkomen dan kan je het uitzendkantoor vragen om van je loon een bedrijfsvoorheffing van meer dan 11,11%  in te houden. Hierdoor creëer je een realistischere situatie en vermijd je een latere opleg.

 

i.s.m. SD WORX