Hoeveel bedraagt het loon van de CEO van Mobistar?

Benoît Scheen is nog tot 1 december 2011 de CEO van Mobistar. Daarna zal hij vervangen worden door Jean-Marc Harion. Hoeveel verdiende hij in 2010?

Na het beëindigen van zijn masterstudies informatica in Namen, gaat hij in 1991 aan de slag als systeemanalist bij IBM. Hij zet zijn carrière verder bij de bedrijven Compaq, HP en daarna Mobistar. Daar wordt hij in 2005 aangeworven als Chief Commercial Officer  en als lid van het directiecomité. In 2008 wordt hij de eerste Belgische CEO van Mobistar. Binnenkort bekleedt hij – op 46-jarige leeftijd – de functie van Executive Vice President bij France Télécom-Orange.

Salaris en voordelen

Volgens het jaarrapport van 2010 kreeg Benoit Scheen in het voorbije jaar 340.000 euro bruto vast salaris, een stijging van 5% ten opzichte van 2009. Daarbovenop krijgt de CEO een variabel salaris en een hoop extralegale voordelen, wat hem in totaal 1.151385 euro opleverde. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur, maar voor die functie krijgt hij geen loon.

Bron

Euro bruto (jaarlijks)

Basissalaris

340.000 €

Variabele remuneratie in cash en/of opties die niet verbonden zijn aan de vennootschap

727.079 €

Andere componenten van de remuneratie

19.731 €

Risicoverzekering

12.252 €

Andere componenten

7.479 €

Werkgeversbijdragen aan het pensioenplan

64.575 €

TOTAAL

1.151.385 €