Hoeveel bedraagt de RSZ?

Dit is de bijdrage van de werknemer aan de sociale zekerheid. De RSZ-bijdrage is een percentage van het totale brutoloon.

Voor bedienden bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07% van het brutoloon aan 100%.

Voor arbeiders bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07% van het brutoloon aan 108%.