Hoeveel Belgen verdienen meer dan 5.000 euro bruto per maand?

Uit de Salarisenquête 2014, het grootscheepse loononderzoek van Vacature en de KU Leuven, blijkt dat 10 procent van de Belgische werknemers maandelijks meer dan 5.000 euro bruto verdient, wat overeenkomt met 2.900 euro netto. Let wel: het gaat daarbij om voltijds equivalent maandlonen: de lonen van deeltijders werden voor het onderzoek omgerekend naar voltijdse lonen.

 

brutomaandloon

nettomaandloon

10 % van Belgische werknemers verdient tot

1.900

1.430

20 % van Belgische werknemers verdient tot

2.160

1.531

30 % van Belgische werknemers verdient tot

2.398

1.642

40 % van Belgische werknemers verdient tot

2.600

1.750

50 % van Belgische werknemers verdient tot

2.875

1.875

60 % van Belgische werknemers verdient tot

3.200

2.000

70 % van Belgische werknemers verdient tot

3.505

2.200

80 % van Belgische werknemers verdient tot

4.048

2.450

90% van Belgische werknemers verdient tot

5.000

2.900

De loonspanning, een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen de hoogste en de laagste salarissen, is een belangrijke indicator voor de loonongelijkheid. Berekend op het brutomaandloon bedraagt die loonspanning 2,63. Dat betekent dat een werknemer die nog net tot de 10 procent beste verdieners behoort en een brutosalaris van 5.000 euro verdient, 2,63 keer meer krijgt dan iemand die nog net tot de 10 procent slechtste verdieners behoort met een brutomaandloon van 1.900 euro.

De progressiviteit van ons belastingsstelsel maakt dat de loonspanning in nettotermen kleiner is. De verhouding 2.900/1.430 levert een nettospanning op van 2,03.

In vergelijking met andere landen kent België een relatief beperkte loonspanning: de hoge en lage lonen liggen niet extreem ver uit elkaar. (Zie daarvoor het artikel over loonspanning voor cijfers over 2010).

Bron: Vacature-KU Leuven Salarisenquête 2014