Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Hoe wordt mijn fietsvergoeding belast?

"Elke dag rij ik met de fiets naar het station, waar ik de trein neem naar het werk. Ik ontvang maandelijks een fietsvergoeding van 0,20 euro per kilometer en zo'n 50 euro sociaal abonnement. In welke mate worden deze vergoedingen belast?"
 

 

Sinds augustus '97 is er een wet van toepassing die een belastingvrijstelling invoert voor een kilometervergoeding die wordt toegekend voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Die regeling voorziet dat de vergoeding fiscaal wordt vrijgesteld voor een bedrag van maximum 0,15 euro per kilometer. Sinds april '99 worden dergelijke vergoedingen ook nog eens van sociale bijdragen vrijgesteld. Jouw vergoeding van 0,20 euro per kilometer is dus voor 75% vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Wat de terugbetaling van de vervoerskosten voor de woon-werkverplaatsing met de trein betreft, geniet je een integrale vrijstelling van 50 euro. Deze vrijstelling geldt alleen als je als belastingplichtige opteert voor het bewijs van de forfaitaire beroepskosten.

Deze vrijstellingsregeling voor fietsvergoedingen kan voor hetzelfde traject (of een deel ervan) niet gecumuleerd worden met de bestaande vrijstellingsregeling voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsingskosten.

Dat impliceert dat je werkgeverstussenkomst in het fietstraject wordt vrijgesteld tot maximum 0,15 euro per kilometer, en dat de bestaande vrijstellingsregeling voor het sociaal abonnement van toepassing is op de tussenkomst voor het treintraject. De cumulatie is echter nooit mogelijk voor eenzelfde traject.

Je moet wel bewijzen dat je aan de voorwaarden voor de belastingvrijstelling voldoet. Ontvangstbewijzen van een bewaakte fietsenstalling bijvoorbeeld zijn een sterk bewijselement. Mogelijk worden ook werkgeversattesten of facturen tot staving van het onderhoud of de herstelling van de fiets aanvaard.

i.s.m. SD WORX