Hoe wordt een gsm belast?

Ik heb een gsm van mijn werk, te gebruiken voor zakelijke en privédoeleinden. Moet ik hierop belastingen betalen? Wat als het een smartphone is waarmee ik ook mijn e-mails en dergelijke kan lezen?
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

De gsm is vandaag de dag niet meer weg te denken van de werkvloer. Daarom stelt een werkgever vaak een gsm of smartphone ter beschikking van zijn werknemers.

Alleen voor het werk

Als het toestel enkel beroepsmatig mag gebruikt worden, is er geen sprake van een voordeel voor de werknemer. Er zijn dan ook geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd, noch wordt er bedrijfsvoorheffing op ingehouden.

Ook privégebruik

Wanneer het toestel ook privé mag gebruikt worden, kunnen we twee situaties onderscheiden.

  1. Heeft de werkgever een systeem  ingesteld waardoor een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen privé- en zakelijke gesprekken (bv. split-billing) en rekent hij de kosten van het privégebruik door aan de werknemer, dan is er geen sprake van een voordeel voor de werknemer. Bijgevolg zijn er geen RSZ-bijdragen noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.
  2. Wanneer de werkgever niet over zo’n systeem beschikt, of de kosten voor het privégebruik niet doorrekent aan de werknemer, ontstaat er wel degelijk een voordeel voor deze laatste.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid begroot dit voordeel forfaitair aan 12,50 euro per maand. Op dit bedrag moeten dan RSZ-bijdragen berekend worden.

Wanneer de werkgever met de nodige bewijsstukken kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager ligt dan het vooropgestelde forfait, kunnen de bijdragen op dit lagere bedrag berekend worden.

Ook fiscaal is er sprake van een voordeel van alle aard. Anders dan de RSZ hanteert de fiscus officieel geen forfait, maar moet het voordeel gewaardeerd worden in functie van de werkelijke waarde die het vertegenwoordigt voor de werknemer. Officieus blijkt de fiscus zich echter ook te kunnen vinden in het door de RSZ vooropgestelde bedrag van 12,50 euro per maand.

Deze waarde moet dan toegevoegd worden aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen van de bedrijfsvoorheffing.

Het feit dat je met een smartphone toegang tot internet hebt, verandert (voorlopig) niets aan deze (forfaitaire) waardering.

Voorlopig, want het valt niet uit te sluiten dat men op termijn, naast het voordeel van de gsm, ook de aparte forfaitaire waardering voor de internetaansluiting (60 euro per jaar of 5 euro per maand) hiervoor gaat toepassen.