Hoe werkt de indexering van jouw loon?

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geeft in een nieuw rapport aan dat de Belgische lonen te snel stijgen in vergelijking met de buurlanden. Ze wijzen daarvoor vooral met de vinger naar de indexeringen.

Als bepaalde consumptieproducten duurder worden, moeten de lonen mee stijgen om de koopkracht te bewaren. Daartoe wordt de 'gezondheidsindex' gehanteerd, die de prijs van een aantal producten als voeding en kleding volgt.

Twee mogelijke indexeringsscenario’s

1. In bepaalde sectoren vindt een indexering plaats op een vaste datum, bijvoorbeeld elk jaar op 1 januari. Dit is onder andere het geval voor de werknemers die vallen onder Paritair Comité 218, de grootste PC van het land die de meerderheid verenigt van de bedienden over 35 verschillende sectoren.

2. In andere sectoren is er enkel een indexering als de index met (min of meer, afhankelijk van het Paritair Comité) 2% is gestegen ten opzichte van de vorige indexering, de zogenoemde 'spilindex'. Dit is onder andere het geval voor ambtenaren.

Welk systeem wordt gebruikt, is afhankelijk van onder welk Paritair Comité je valt, deze informatie vind je terug op je loonbrief.

In de CAO van 19 september 2011 wordt bepaald dat de lonen van werknemers van PC 218 op 1 januari 2012 zullen stijgen met 0,3% bovenop de indexering, een beslissing die weerslag heeft op ongeveer een half miljoen Belgische bedienden.