Hoe tevreden is de Belg over zijn loon?

Onze Salarisenquête 2014 bevroeg de Belgen uiteraard ook over hoe tevreden ze zijn over hun loon. Op een tienpuntenschaal ligt de gemiddelde loontevredenheid op 5,95 op 10, dat is 0,7 punt lager dan de gemiddelde jobtevredenheid (6,66 op 10). Beschouwen we respondenten met een evaluatie van 7 of hoger als tevreden, dan kunnen we stellen dat 45,9% van de Belgische werknemers tevreden is over zijn of haar loon, terwijl 21,7% het eigen salaris een onvoldoende geeft.

 

1,5% vindt zijn loon te hoog

De helft van de respondenten (49,8%) vindt zijn (netto)maandloon een billijke (rechtvaardige) beloning voor het werk dat hij of zij doet. De andere helft beschouwt het eigen salaris als niet billijk. De overgrote meerderheid van deze groep (48,7% van het totaal) vindt dat het eigen loon te laag ligt, een zeer kleine minderheid (1,5% van het totaal) geeft toe dat het loon eigenlijk te hoog ligt voor het geleverde werk. De respondenten die het eigen loon te laag vonden, kregen nog een vervolgvraag naar het bedrag waarmee het nettomaandloon zou moeten stijgen om billijk te worden. Het gemiddelde antwoord daarop is 355 euro (mediaan = 250 euro).

 

De ervaren billijkheid vertoont een stijgende curve in functie van de loonhoogte. In het laagste loonkwartiel (25% laagste lonen) beoordelen twee werknemers op drie het eigen salaris als te laag. Bij de 25% topverdieners is deze verhouding gedaald tot 3 op 10. De gewenste loonbonus om het salaris op een billijk niveau te krijgen, ligt in het topkwartiel een stuk hoger (507 euro) dan in het laagste kwartiel (310 euro), maar als we het procentueel uitdrukken ten opzichte van het gemiddelde salaris in de subgroep in kwestie, dan zijn de topverdieners tevreden met een relatief kleinere loonsprong (+10%) dan de laagste verdieners (+16%).