Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Hoe onderhandel je over je loon?

Wat wilt u verdienen? , deze vraag krijg je onvermijdelijk voorgeschoteld tijdens je sollicitatiegesprek(ken). Je weet dus best op voorhand hoe en wat je gaat antwoorden.

Tenzij je solliciteert voor een overheidsfunctie of in een heel grote onderneming, zijn er geen vaste loonbarema's. De hoogte van je loon is dus afhankelijk van je onderhandelingstalent, het wettelijke minimumloon en het maximum dat de werkgever bereid is voor jouw persoontje neer te tellen.

Personeelsverantwoordelijken houden niet van onrealistische loonverwachtingen. Mik je te hoog, dan val je al snel uit de boot. Anderzijds wil je ook niet de indruk geven dat je gratis wil komen werken. Zorgvuldig wikken en wegen is dus de boodschap. Alle kosten die je maandelijks moet overbruggen met je loon (huur, telefoon, vrije tijd,..), het zogenaamde 'normale' loon (volgens de vakbond, vrienden in de sector,...), de vraag naar je profiel, enzovoort zijn factoren die je goed moet overwegen vooraleer je een prijs vastlegt. Bekijk ook zeker eens wat je waard bent in ons salariskompas.

De juiste prijs

Wanneer de interviewer de lastige salarisvraag stelt, kijk je best de kat uit de boom. Je kan natuurlijk als eerste een cijfer vernoemen maar het risisco bestaat dat je jezelf daarmee vast rijdt. Wanneer je een bedrag noemt wordt het achteraf quasi onmogelijk om dat nog op te trekken.

Je hebt er dus alle belang bij om de rekruteringsverantwoordelijke als eerste over de brug te laten komen. Antwoord bijvoorbeeld dat de interviewer de functie goed kan beoordelen en bijgevolg goed naar waarde kan schatten.

Kijk met de ogen van je baas

Ga er niet van uit dat je vanuit een machtspositie kan onderhandelen. Wat je wel kan doen, is je uit de naad werken om onmisbaar te zijn of in elk geval tonen dat je veel in je mars hebt. Argumenten als inzet, resultaten, extra werk, enz zijn verder de enige die je in de ring kan werpen. Om je baas in de discussie de loef af te steken kan je het beste met zijn ogen kijken. Je bepleit dan niet jouw eigen zaak en jouw belang, maar wel zijn zaak. Waarom loont het, jou meer te betalen? Wat kan jij in de toekomst nog allemaal voor hem betekenen?

Hoe meer alternatieve oplossingen je kan voorstellen aan je tegenpartij, hoe minder kans er is een blauwtje te lopen. Er zijn heel wat mogelijkheden die de werkgever fiscaal minder pijn doen dan verhoging van je bruto loon, bijvoorbeeld een firmawegen, maaltijdcheques, aanvullende verzekeringen.

Kijk naar het totaalplaatje

Enkel en alleen je maandelijkse brutoloon is geen juiste maatstaf van wat je verdient. Vergeet vooral niet een eventuele 13e of 14e maand, een groepsverzekering, maaltijdcheques, enzovoort in ogenschouw te nemen als je gaat oordelen over een loonaanbod. De totaliteit op jaarbasis is van belang, veel meer dan de vorm waarin je dat loon gaat ontvangen.

Denk vooruit

Probeer ook niet te veel op korte termijn te denken. Bedrijven zijn niet snel geneigd om vanaf je eerste dag veel geld neer te tellen. Tenslotte heb je op het moment van je aanwerving nog niets bewezen binnen je nieuwe werkomgeving. Struikel niet over enkele franken en ga liever na of er regelmatig evaluaties zijn waarbij onderhandeld kan worden over loonsverhoging, of het verlopen van je proefperiode aanleiding is voor een loonsaanpassing en of er bonussen zijn naargelang de prestaties.