Hoe lees je fiches van de Salarisenquête 2014?

In de fiches van de Salarisenquête worden de volgende termen gebruikt:

1. Functiefiches en sectorfiches

We onderscheiden twee soorten fiches met loongegevens. Bij de functiefiches vertrekken we telkens vanuit een bepaald functiedomein zoals consultancy, sales of administratie. In totaal onderscheiden we 16 verschillende functies.

Daarnaast kan je in de sectorfiches salarisgegevens terugvinden uit jouw sector: gezondheidszorg, human resources, overheid … In totaal onderscheiden we 18 verschillende sectoren.

2. Startlonen volgens diploma

 Gemiddeld brutomaandloon dat de respondenten ontvingen toen ze startten met werken, als schoolverlater dus. We gebruiken enkel de gegevens van respondenten die maximaal vijf jaar geleden hun eerste baan vonden. De salarisgegevens zijn aangepast aan het indexcijfer van maart 2014. Voor de diploma’s hanteren we de bachelor- en masterbenamingen.

3. Brutomaandloon

De brutomaandlonen in de fiches zijn voltijds equivalente lonen. Anders krijgen we in functiedomeinen met veel deeltijdse deelnemers een neerwaartse vertekening. Bij een te klein aantal deelnemers werd dit veld niet ingevuld.

  • 5 jaar werkervaring: respondenten met 3 tot 7 jaar professionele ervaring. De gemiddelde werkervaring van deze groep is (afgerond) 5 jaar. Het gaat niet per definitie om werkervaring in dezelfde sector en/of functie.
  • 20 jaar werkervaring: respondenten met 15 tot 27 jaar professionele ervaring. De gemiddelde werkervaring van deze groep is (afgerond) 20 jaar. Het gaat niet per definitie om werkervaring in dezelfde sector en/of functie.

4. Aantal deelnemers in domein

Aantal van de 33.173 respondenten in de sector/functie in kwestie. De effectieve respons, waarop de cijfers gebaseerd zijn, ligt lager dan dit cijfer en varieert van vraag tot vraag.

5. Loonevolutie

Gemiddelde procentuele wijziging in brutomaandloon in vergelijking met één jaar geleden (april 2013). De respondenten kunnen in het laatste jaar van job of werkgever veranderd zijn.

  • Niet-kader: respondenten met een functie van niveau ‘administratief ondersteunend personeel’, ‘uitvoerend personeel’ of ‘professionele medewerker (bv. stafdienst, expertrol)’
  • Kader: respondenten met een functie van niveau ‘middenkader, middle management’ of ‘hoger management’

6. Variabele beloning

  • Prestatiebeloning: commissies, stukloon, individuele prestatiebeloning en/of teambeloning
  • Bonus: occasionele individuele bonussen of premies uitbetaald door de werkgever, bijvoorbeeld naar aanleiding van het behalen van een uitzonderlijk resultaat en/of occasionele bonus of premie, bv. loonbonus naar aanleiding van het behalen van de organisatie van een bepaald resultaat
  • Winstdeling, aandelenopties: cash uitbetaalde vormen van winstdeling (periodieke verdeling van een deel van de winst over de werknemers), in aandelen uitbetaalde winstdeling en/of aandelenopties

Terug naar het overzicht van de fiches