Hoe je functieniveau de keuzemogelijkheden voor een bedrijfswagen beïnvloedt

Voor heel wat werknemers is een bedrijfswagen als extralegaal voordeel haast een evidentie geworden. Zo heeft 50,41% van de leidinggevenden recht op een auto op kosten van de werkgever. Bij niet-leidinggevenden is dat 26,9%.

De Salarisenquête, het tweejaarlijkse onderzoek van Vacature en de K.U.Leuven, leert ons verder ook nog dat wie hoger op de hiërarchische ladder staat, keuze heeft uit meer merken en modellen.

Functieniveau

Gemiddelde aantal keuzemogelijkheden

Administratief ondersteunend

1,5

Uitvoerend

1,9

Professioneel

2,4

Middle management

2,9

Hoger management

3,4

Hoe hoger op de ladder, hoe meer keuze

Werknemers met een hoger functieniveau kunnen bovendien significant meer opties en kenmerken van hun bedrijfswagen kiezen dan werknemers uit de lagere echelons.

Zo kunnen 82,2% van de werknemers uit het hoger management die recht hebben op een bedrijfswagen zelf het merk kiezen. 79,9% kiest zelf het type en 81,2% de uitvoering. Bij administratief ondersteunend personeel met recht op een bedrijfswagen is dit nog niet eens de helft daarvan: 36,9% kiest zelf het merk, 33,9% het type en 38,6% de uitvoering.

Ongeveer de helft van het administratief ondersteunend personeel (49,9%) heeft helemaal geen inspraak in de keuze van zijn bedrijfswagen.

 

Hoger manage-
ment

Middle manage-
ment

Professioneel medewerker

Uitvoerend personeel

Administratief ondersteunend personeel

Merk

82,2

73,0

62,3

39,4

36,9

Type

79,9

69,7

59,3

35,1

33,9

Type brandstof

33,5

21,5

15,6

11,8

14,2

Type motor

64,8

49,6

40,4

23,0

20,9

De uitvoering

81,2

70,7

62,5

41,3

38,6

Geen

9,9

17,7

25,6

47,6

49,9

Bron: Salarisenquête K.U.Leuven/Références/Vacature, november 2012