Hoe groot is het loonverschil tussen mannen en vrouwen?

Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een onderdeel van de FOD Tewerkstelling, zelfs 24%. Al is dat volgens onze eigen gegevens niet helemaal correct.

Cijfer houdt geen rekening met deeltijds werkenden

Een veel genuanceerder beeld over de loonkloof in ons land krijgen we van de studie van de K.U.Leuven. Een team rond professor Luc Sels (K.U.Leuven) onderzocht de loonkloof in België op basis van de Salarisenquête van Vacature. De Leuvenaars detecteren eveneens die 24%, want dat is de ‘volledige loonkloof’: dit cijfer vergelijkt het gemiddelde loon van de vrouw met het gemiddelde van de man.

Het houdt geen rekening met het feit dat vele vrouwen deeltijds werken. Als de Leuvense onderzoekers de vrouwenlonen ‘voltijds’ maken, versmalt de kloof tot 14%. Daarnaast verschillen de arbeidsvoorwaarden, de werkervaring, het opleidingsniveau en de budgetbevoegdheid van mannen en vrouwen. Ook dat heeft effect op hun algemene loonniveau. Volgens deze studie ligt het echte verschil op 11,5%.

3 opvallende loonverschillen tussen m/v

1. Hoe hoger op de ladder, hoe groter de loonkloof
2. Loonkloof groter naarmate anciënniteit toeneemt
3. Loonkloof in bankwereld en internationale instellingen het grootst

Tekst: Erik Verreet - Bron: Jeroen Delmotte, Luc Sels e.a., De samenstelling van de loonkloof in België, Faculteit economie en bedrijfswetenschappen/HIVA, K.U.Leuven, mei 2010

Lees ook:
- Hoe onderhandel je over je loon?
- Test: Verdien jij wel genoeg?
- Wiens salaris steeg sinds 2000 het snelst?