Hoe bereken je de bedrijfsvoorheffing?

Dit is de voorafbetaling van de personenbelasting. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar loon. Hoe wordt deze berekend?

De berekeningsbasis wordt opgesplitst in:

1. een deel waarop normale voorheffing moet worden betaald (voor normale/periodieke bezoldigingen):

  • systeem huwelijksquotiënt: voor gehuwden/wettelijk samenwonenden met 1 inkomen in gezin
  • systeem alleenstaanden: voor alle anderen.

2. een deel dat onderworpen is aan exceptionele voorheffing (voor exceptionele/niet-periodieke bezoldigingen):

  • voor jaar/kwartaalpremies (vb. eindejaarspremie) en -commissies;
  • voor vakantiegeld;
  • voor achterstallen en opzegvergoedingen.