Hoe agenten 3.000 euro extra per maand opstrijken

In Hasselt is een storm van verontwaardiging ontstaan rond de 'graaicultuur' bij de politie. Doordat de 62 bestaande vergoedingen cumuleerbaar zijn, kunnen politiemensen bovenop hun loon tot 3.000 euro bruto per maand verdienen aan toelages. Welke vergoedingen bestaan er zoal en hoeveel brengen ze op?

1. Onderhoud politiehond

Elk personeelslid dat voor de dienst een aangenomen hond gebruikt, kan daarvoor rekenen op een dagelijkse vergoeding van 3,69 euro.

2. Toelage voor opleider

Oefen je de functie van opleider uit in een politieschool of een opleidingscentrum van de politie, dan kan je rekenen op een jaarlijkse toelage van 5.967,20 euro.

3. Zeegeld

Deze toelage is van toepassing op de personeelsleden die deel uitmaken van, gedetacheerd worden naar of ter beschikking gesteld zijn van de dienst van de zeevaartpolitie bij de federale politie. De premie bedraagt dagelijks 18,02 euro.

4. Gelegenheidsluchtvaartprestaties

Aan de personeelsleden die bevoegd zijn om gelegenheidsluchtvaartprestaties te vervullen, wordt een dagtoelage van 27,37 euro toegekend voor iedere dag waarop zij ten minste één bevolen luchtvaartprestatie uitvoeren.

5. Toelage voor de mentor

Heb je als politiepersoneelslid een stagiaire onder je hoede, dan heb je voor iedere dag dat je mentor bent, recht op 4,18 euro.

6. Onderhoud uniform

Een mooi uniform moet onderhouden worden. Met een toelage van 14,01 euro per maand lopen de politieagenten er iedere dag smetteloos bij.

7. Telefoonvergoeding

Om hen te vergoeden voor de telefoonkosten die ten gevolge van de beroepsactiviteiten worden gemaakt, wordt aan de personeelsleden, met uitzondering van de aspiranten, een maandelijkse vergoeding van 19,90 euro toegekend.

Lees in het KB van 2001 op welke vergoedingen het personeel van politiediensten nog recht heeft (vanaf p. 157). Let wel, de premies zijn nog niet geïndexeerd. Deze in het artikel wel.

Foto: Lies Willaert