Het gemiddeld loon van de Belg: 3.300 euro bruto

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft becijferd hoeveel u en ik gemiddeld verdienen. Wat blijkt? In 2013 kregen Belgische werknemers met een voltijdse job gemiddeld 3.300 euro bruto per maand.

 

De helft van de loontrekkenden in ons land verdient een brutomaandloon tussen 2.000 en 3.000 euro, de grootste groep daarvan zit in de categorie 2.500 tot 2.750 euro. Aan de bovengrens vinden we 5,6% van de werknemers die meer dan 6.000 euro bruto mee naar huis mogen nemen.

 

Uit de cijfers leren we ook dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen groot blijft: 7 procent verdienen mannen meer. Als je de deeltijds tewerkgestelden (vaak vrouwen) mee in rekening neemt, loopt het verschil zelfs op tot 20 procent.

 

 

Horeca blijft het kneusje

Uiteraard heeft het beroep dat je uitoefent, een grote invloed op de grootte van je loonzakje. Zo verdient een directeur van een grote onderneming het meest, met 9.018 euro. Nog in de top 10 van best betaalde beroepen vinden we diverse soorten managers, kaderleden en specialisten in exacte wetenschappen (wiskundigen, natuurkundigen, statistici…). Ook de meeste ingenieurs vallen nog net binnen de top 10.

 

Met een gemiddeld brutomaandloon van 2.129 euro zijn kelners en barmannen het slechtst af. In de top van slechtst betaalde beroepen eindigen ook kappers, schoonheidsspecialisten, schoonmakers en kassiers hoog. Hun salaris bedraagt gemiddeld minder dan een kwart van het maandloon van een directeur van een grote onderneming.

 

Als we de lonen volgens sector bekijken, dan vinden we de veelverdieners – ook niet echt verbazend – vooral in de petrochemie, bij consultancyfirma’s, in ICT-bedrijven en in de chemische en farmaceutische nijverheid.

 

Zoals te verwachten op basis van het voorgaande worden de laagste lonen uitbetaald in de horeca. Ook het verblijfstoerisme betaalt zijn werknemers veel minder dan gemiddeld. Afvalinzameling en –verwerking staat op de derde plaats in de top 10 van slechtst betalende sectoren.

 

 

Wil je weten hoe jouw salaris scoort in vergelijking met het gemiddelde? Bekijk dan ons Salariskompas.

 

Bron: FOD Economie.