Heeft mijn gezinssituatie impact op mijn nettoloon?

"In de bruto-nettocalculator wordt het inkomen van de partner gevraagd. Je kan dit aangeven als < 206 euro of 'elk ander inkomen'. Is die 206 euro niet heel weinig? Ben ik als wettelijk samenwonende verplicht deze gezinssituatie door te geven aan mijn werkgever? Heeft deze gezinssituatie impact op mijn nettoloon?"
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing zijn verschillende schalen van toepassing, afhankelijk van de burgerlijke stand.
Zo is :

  • Schaal I van toepassing voor alleenstaanden en voor gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners ;
  • Schaal II onder meer van toepassing voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners.

Wanneer de gehuwde of wettelijk samenwonende partner van de belangrijkste kostwinner een laag beroepsinkomen (niet meer dan 214 EUR netto per maand) heeft, wordt de bedrijfsvoorheffing voor de belangrijkste kostwinner berekend volgens schaal I.
Omwille van het lage beroepsinkomen van de partner wordt in de loonberekening echter de verschuldigde bedrijfsvoorheffing verminderd met 107 EUR (zie voorbeeld 1).

Ter vergelijking: voor een ongehuwde werknemer gebeurt de berekening van de bedrijfsvoorheffing ook volgens schaal I, maar als alleenstaande geniet hij slechts van een vermindering van 24 EUR (zie voorbeeld 2).

Voorbeeld 1:

Gehuwde of wettelijk samenwonende tweeverdiener (belangrijkste kostwinner) gehuwd of wettelijk samenwonend met partner met laag beroepsinkomen

 

 

Van: 01/06/2014
Tot: 30/06/2014

Piet Pienter
Bosweg 12
2000 Antwerpen

Firma Fictief
Brouwersvliet 5
2000 Antwerpen

Loongegevens:
Onderworpen aan RSZ
Onderworpen aan bedrijfsvoorheffing
Bediende

Bedrag in EUR

Omschrijving

3.380,00 EUR

Loon voor gewerkte dagen

441,77 EUR

Bijdrage voor de sociale zekerheid

2.938,23 EUR

Belastbaar

824,21 EUR

Voorheffing op normale bezoldigingen (931,21 – 107,00)

31,69 EUR

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

2.082,33 EUR

Nettoloon

Voorbeeld 2:

 

 

Van: 01/06/2014
Tot: 30/06/2014

Piet Pienter
Bosweg 12
2000 Antwerpen

Firma Fictief
Brouwersvliet 5
2000 Antwerpen

Loongegevens:
Onderworpen aan RSZ
Onderworpen aan bedrijfsvoorheffing
Bediende

Bedrag in EUR

Omschrijving

3.380,00 EUR

Loon voor gewerkte dagen

441,77 EUR

Bijdrage voor de sociale zekerheid

2.938,23 EUR

Belastbaar

907,21 EUR

Voorheffing op normale bezoldigingen (931,21 – 24,00)

31,69 EUR

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

1.999,33 EUR

Nettoloon

Conclusie:

Door de toepassing van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de partner met laag beroepsinkomen, houdt de gehuwde of wettelijk samenwonende voornaamste kostwinner een hoger nettoloon over. In het geval de partner een laag beroepsinkomen heeft, heeft de voornaamste kostwinner er dus belang bij om deze gegevens aan de werkgever mee te delen.