HR-managers negatief over maatregelen Di Rupo

Het advocatenkantoor Lydian organiseerde een enquête bij honderd HR-managers uit verschillende sectoren. Zij werden eind januari naar hun mening over de regeringsmaatregelen van de regering Di Rupo I gevraagd.

Het ging voornamelijk om managers uit grote en dienstverlenende ondernemingen. 61% van de ondervraagde managers zijn ervan overtuigd dat de samenstelling van hun bedrijfswagenpark zal wijzigen, waarbij de nadruk zal komen liggen op goedkopere auto’s. Maar liefst 88% denkt dat de loonkost voor bedrijven nog zal verhogen.

Loonindexering

Over de loonindexering hebben de managers een uitgesproken mening. Maar liefst 82% noemt een herziening ‘noodzakelijk’. Wanneer men hen de keuze geeft, kiest een derde voor een alternatief systeem waarin er jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de economische groei en de groei in de buurlanden, los van de consumptieprijzen. Slechts één op de tien managers wil een aanpassing van de korf met producten waarop de index berekend wordt. Dat is opmerkelijk volgens Jan Hofkens, advocaat arbeidsrecht, omdat die zogenaamde ‘slimme index’ vandaag als hét alternatief voor de huidige index wordt gepropageerd.

Vergrijzing

De HR-managers zijn gematigd tot zeer positief over de regeringsmaatregelen met betrekking tot activering en vergrijzing. Bijna de helft ziet de afbouw van het brugpensioen zitten, een kwart staat daar negatief tegenover. Het resterende kwart heeft geen mening.

Bijna zeven op de tien HR-managers vinden de optrekking van de pensioenleeftijd naar 62 jaar een goede zaak. Zeer uitgesproken is men over de beperking van de werkloosheidsuitkering om activering te stimuleren. Maar liefst 92% gaat daarmee akkoord.

Hoe dit zal ondersteund worden is voorlopig nog een raadsel: amper een vijfde van de HR-managers zegt voorbereid te zijn op de vergrijzing van de werknemers. Bijna de helft geeft zelfs aan helemaal niet voorbereid te zijn op de veroudering van hun werknemers.