Gratis crashen met een bedrijfswagen?

"Mijn werkgever heeft me zopas een gloednieuwe bedrijfswagen ter beschikking gesteld. Ik mag deze ook voor privédoeleinden gebruiken. Maar nu de wegen er zo glad bij liggen, durf ik me nauwelijks te verplaatsen. In welke mate kan ik aansprakelijk gesteld worden als ik bij een verkeersongeval betrokken raak?"

Gebeurde het ongeval tijdens de werkuren?


In dit geval geniet de werknemer van een beperking van zijn aansprakelijkheid voor de schade die hij berokkent aan zijn werkgever of aan derden. De werknemer kan in deze hypothese immers slechts aansprakelijk worden gesteld voor zijn bedrog, zware fout of gewoonlijk voorkomende lichte fout. Dronken rijden wordt bijvoorbeeld als een zware fout beschouwd waarvoor de werknemer wel burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.


De aansprakelijkheidsbeperking die werknemers genieten, verklaart meteen waarom slachtoffers van schade zich doorgaans wenden tot de werkgever, aangezien deze zich niet kan beroepen op deze beperkte immuniteit.


Wanneer de werkgever dan aangesproken wordt voor de schade die door één van zijn werknemers werd aangericht, kan hij deze schade slechts verhalen op zijn werknemer indien hij aantoont dat deze zich schuldig gemaakt heeft aan bedrog, een zware fout of een gewoonlijk voorkomende lichte fout.


De aansprakelijkheidsbeperking van de werknemer geldt overigens enkel voor de schade die hij berokkend heeft. Een werknemer kan zich inderdaad niet verschuilen achter de immuniteit om te ontsnappen aan de betaling van een strafrechtelijke geldboete.


Ook wanneer de werkgever die aansprakelijk werd gesteld voor de betaling van deze geldboete, het betaalde bedrag wenst te verhalen op zijn werknemer, kan deze zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking.


Gebeurde het ongeval buiten de werkuren?


Gebeurt het ongeval buiten de werkuren en -plicht, geniet de werknemer de aansprakelijkheidsbeperking niet en kan zijn werkgever evenmin aangesprokenworden ter vergoeding van de schade die door zijn werknemer werd aangericht of ter betaling van de verkeersboete.


Met dank aan advocaat Nicholas Thoelen