Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Generatiepact / Vervroegd stoppen ontmoedigen

 De meest in het oog springende maatregel uit het Generatiepact is de optrekking van het brugpensioen van 58 naar 60 jaar. Bij de bekendmaking van het Generatiepact was de nieuwe brugpensioenregeling meteen reden genoeg voor de vakbonden om het hele pact te verwerpen en acties te ondernemen.

Maar de betogingen hebben enkel voor uitstel gezorgd: de leeftijd wordt pas in 2008 opgetrokken, na afloop van de huidige cao's.

De nieuwe regeling ziet er dus als volgt uit:

Vanaf 2008 wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 58 jaar tot 60 jaar. Brugpensioen kan dan enkel nog op 58 jaar:

- voor mannen die al 35 jaren gewerkt hebben

- voor vrouwen die al 30 jaren gewerkt hebben

Vanaf 2012 wordt die loopbaanvoorwaarde nog eens verhoogd. Brugpensioen kan dan enkel op 58 jaar voor:

- voor mannen die al 38 jaren gewerkt hebben

- voor vrouwen die al 35 jaren gewerkt hebben. (later wordt dat ook nog opgetrokken tot 28 jaren)

Voor speciale groepen (zware beroepen) zal brugpensioen op 56 jaar mogelijk blijven, op voorwaarde dat er een loopbaan van 35 jaren aan voorafgegaan is:

- invaliede bouwvakkers

- werknemers in ploegendienst of nachtdienst

Niet enkel de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan, worden vanaf 2008 verstrengd. Ook de kosten zullen zwaarder worden teneinde het vervroegd stoppen te ontmoedigen. De zogenaamde Canada Dry - vergoedingen (de aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen betaald aan oudere werknemers tot aan hun pensioen, en de aanvullingen op de uitkeringen voor tijdskrediet, betaald aan diezelfde werknemers) zullen vanaf januari 2006 ook onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen.