Fiscale fiche

Eénmaal per jaar krijg je een fiscale fiche van je werkgever met het overzicht van je loon van dat jaar.

Sinds 1 januari 2002 bevat die fiscale fiche nieuwe vermeldingen.

Dit is het gevolg van een Europese Richtlijn die de werkgever verplicht zijn werknemers te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding.

Wat is een fiscale fiche?

De fiscale fiche is één van de sociale documenten die een werkgever verplicht moet bijhouden. De fiscale fiche bevat per periode een overzicht van de lonen die aan de werknemer werden toegekend en een afschrift ervan dient vóór 1 maart van het volgend jaar aan de werknemer te worden overhandigd.

Wanneer de arbeidsovereenkomst in de loop van een jaar wordt beëindigd, moet de werkgever binnen de twee maanden na het einde van het kwartaal waarin de overeenkomst beëindigd is, dit afschrift bezorgen.

Nieuwe vermeldingen

De fiscale fiches die de werkgevers sinds 1 januari 2002 aan hun werknemers dienen af te geven, bevatten verscheidene nieuwe vermeldingen. Voortaan worden ook de volgende gegevens opgenomen:

- de functie die de werknemer hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever, alsook de titel, rang, hoedanigheid of categorie van de arbeid van de werknemer of de beknopte kenmerken of omschrijving van de arbeid;
- de plaats van het werk. Indien het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een vaste plaats verricht wordt, dient vermeld te worden dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht;
- aanvangsbedrag, de overige loonbestanddelen en de periodiciteit van de betalingen van het loon waarop de werknemer recht heeft.

Andere verplichtingen

Nieuw is de verplichting van de werkgever om aan zijn werknemers binnen de twee maanden na het begin van de tewerkstelling een afschrift te bezorgen van de fiscale fiche waarin de nieuwe vermelding opgenomen zijn.

Ook is de werkgever voortaan verplicht om binnen de maand nadat een wijziging van voornoemde vermeldingen betreffende de functie of de plaats van het werk van kracht werd, de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Bron: "Het verdiende loon" van Herman van Hoogenbemt (Tilleman van Hoogenbemt Advocaten)