Extraverte werknemers verdienen meer

Hoeveel je verdient, hangt niet enkel af van de diploma’s die je hebt behaald. Ook je persoonlijkheid blijkt in grote mate het bedrag op je loonbriefje te bepalen.

 

Uit een onderzoek van wetenschappers van Truity Psychometrics blijkt dat mensen met een extraverte persoonlijkheid gemiddeld dubbel zoveel verdienen als introverte persoonlijkheden. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer door hun geschiktheid voor leidinggevende functies. De wetenschappers vergeleken gegevens over het gemiddelde inkomen van werknemers met de resultaten van de Myers-Briggs Indicator, een klassieke psychologische persoonlijkheidstest.

 

Extravert? Kassa kassa!

Aan de laagste kant van de loonschaal staan vooral introverte persoonlijkheden. Zij verdienen gemiddeld 30.000 euro per jaar. De deelnemers aan het onderzoek die de hoogste verdiensten lieten optekenen  - gemiddeld 71.000 euro per jaar - bleken daarentegen meestal extraverte persoonlijkheden.

 

Het verschil in loon tussen deze twee groepen valt volgens de onderzoekers vooral te verklaren door de verschillende functies die de ze uitoefenen. De extraverte persoonlijkheden werkten vaker als manager en gaven leiding aan grotere groepen mensen dan hun introverte collega’s.

 

Die conclusie wordt gedeeltelijk bevestigd door een onderzoek in Groot-Brittannië. De eerste resultaten daarvan tonen aan dat introverte persoonlijkheden in het management van een marketingbedrijf een even groot inkomen hadden als hun extraverte collega’s. Maar om die functies te kunnen uitoefenen zonder uitgeput te raken, hadden ze wel extra rustmomenten nodig in vergelijking met hun extraverte collega’s.

 

Cherchez la femme

Er is nog een factor die het loonverschil tussen extraverte en introverte persoonlijkheden kan verklaren. Een extraverte persoonlijkheid blijkt vaker voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. Tweederde van de meest extraverte persoonlijkheden in de studie waren mannen.

 

Een resultaat dat in elk geval vragen oproept, hoewel de onderzoekers het verband tussen geslacht, persoonlijkheid en inkomen niet verder onderzochten. Bij het invullen van leidinggevende functies geven bedrijven in elk geval duidelijk de voorkeur aan dit soort mannelijke kwaliteiten. Tegelijk worden vrouwen misschien niet voldoende gestimuleerd om dit soort kwaliteiten te ontwikkelen. Andere studies toonden trouwens aan dat vrouwen ook minder snel dan mannen om een loonsverhoging durven te vragen.

 

Bron: express.be