Dit zijn de best betaalde politici van het land

Sinds we de nieuwe regering Di Rupo I aan de macht is, zijn ook de nieuwe voorzitters in het federale parlement gekozen. Voor de Senaat gaat het om Sabine de Bethune (CD&V), voor de Kamer blijft André Flahaut (PS) op post. Sabine de Bethune neemt de functie van senaatsvoorzitter over van Danny Pieters (N-VA).

Loon

Beide voorzitters van Kamer en Senaat verdienen evenveel. Jean Faniel van het Brusselse onderzoekscentrum CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques) berekende dat een alleenstaande voorzitter zonder kinderen ongeveer 16.240,85 euro netto per maand overhoudt, de best betaalde job in de Belgische politiek.

Dat is immers een pak meer dan een ‘gewoon’ parlementslid dat volgens hem elke maand 5.615,89 euro netto op de bankrekening krijgt gestort, of de burgemeester van een stad als Antwerpen of Gent die 5.157,29 euro netto per maand krijgt. Zelfs de premier verdient minder: hij moet het stellen met 11.251,44 euro netto.

Vlaanderen?

De voorzitter van het Vlaamse parlement, Jan Peumans (N-VA), heeft recht op dezelfde vergoeding als zijn federale collega’s. In 2009 liet die echter weten dat er gerust een paar duizend euro van zijn loonbriefje mocht worden afgetrokken. Vanaf januari 2012 gaat er dan ook 4.000 euro van zijn brutoloon af.

Verplaatsingen

Net zoals alle andere parlementsleden mogen de Bethune en Flahaut gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in heel België. Daarnaast hebben zij als voorzitter ook recht op een wagen met chauffeur.

Pensioen

Vanaf twintig jaar carrière in één of verschillende parlementen heeft een politicus recht op een volledig pensioen, dat 75% van de geïndexeerde parlementaire basisvergoeding bedraagt. Dat komt neer op ongeveer 62.000 euro bruto per jaar. André Flahaut zal er in 2014 twintig jaar in de federale politiek hebben opzitten, voor Sabine de Bethune is dat pas een jaartje later, in 2015.