Dit zijn de 5 best en de 5 slechtst verdienende functies

Weinig zaken zijn uiteraard zo bepalend voor je brutoloon als welke functie je uitoefent in het bedrijf waar je werkt. Onder de functies die een veeleer ‘gemiddeld’ loon opleveren, vinden we functiedomeinen als productie & techniek, financiën & boekhouding, marketing & communicatie en research & development.

 

Vijf functiegebieden leveren een veel gevulder loonzakje op dan het gemiddelde. Niet geheel verwonderlijk zijn dat management- en directiefuncties (+11,82%); vrije beroepen; onderwijs, vorming & opleiding; medische en paramedische beroepen en ICT & internet (+2,39).

 

Helemaal onder aan de loonladder vinden we functies in de verkoop/sales (-1,83%); overheidsdiensten; administratie & secretariaat; franchising & filiaaluitbating; logistiek, aankoop, distributie & transport en tenslotte de horeca (-8,93%).