Deeltijdse arbeid: loon

Een deeltijdse werknemer ontvangt voor gelijkwaardige prestaties een loon dat precies in verhouding staat tot het loon van zijn voltijdse collega.

Een deeltijdse werknemer die minder werkt dan 1/3 van de arbeidsduur van zijn voltijdse collega met dezelfde functie, heeft toch recht op het loon dat overeenstemt met een wekelijkse arbeidsduur van 1/3 van de voltijdse arbeidsduur in de onderneming.

Let wel!

Dit geldt niet als je werkt volgens een toegelaten afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur. Je wordt vergoed voor je reëel gepresteerde uren.

Voorbeeld:

Een werknemer die tewerkgesteld is met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van acht uren, in twee blokken van vier uren ontvangt het loon voor deze acht uren.

Het loon van een deeltijdse werknemer (tewerkgesteld volgens een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur volgens een variabel werkrooster) wordt bepaald op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt.

Terug naar het volledige dossier over deeltijds werken.

I.s.m. SD Worx